Duurzame doelstellingen behalen met behulp van zonneparken

De solar revolutie laat zich niet beperken tot daken. Om de Parijs doelstellingen te behalen, moet er zoveel mogelijk schone en duurzame energie opgewekt worden. KiesZon realiseert daarom ook grondgebonden zonnestroomprojecten, ook wel zonneparken.

Landschappelijke inpassing is bij de totstandkoming van elk zonnepark een belangrijk onderdeel. KiesZon is daarom lid van het Consortium Zon in Landschap. Ook de ASN bank, Wageningen Universiteit, de RVO, TNO en bijvoorbeeld de Vlinderstichting zijn hierbij aangesloten. Dit om onderzoek te doen naar zonneparken en biodiversiteit. Zonneparken bieden kansen om biodiversiteit te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld met het plaatsen van bijenhotels.

Om omwonenden en andere betrokkenen nog beter te betrekken bij de realisatie van een zonnepark, maken wij gebruik van Virtual Reality visualisaties die tonen hoe een zonnepark in het landschap wordt ingepast. Een voorbeeld daarvan is Zonnepark Toldijk die momenteel bij KiesZon in ontwikkeling is. Klik op de afbeelding hieronder voor die VR visualisatie.

Opgeleverde zonneparken door KiesZon

Zonneweide Riessen

Bij het project zonneweide Riessen in Rijssen- Holten zijn in 2019 57.321 zonnepanelen geplaatst. Waarmee we jaarlijks 9.360.000 kg C02 gaan besparen en genoeg groene stroom voor 4.500 huishoudens opwekken. Iedere huishouden dat de stroom van de zonneweide Riessen gebruikt helpt mee met het vergroten en versnellen van de energietransitie.

Cosun Solar Park

Samen met Cosun Beet Company hebben we bij het project Cosun Solar Park 64.705 zonnepanelen geplaatst. Dit is een jaaropbrengst van 20.000.000 kWh. Deze duurzame zonne-energie wordt gedeeld met de omgeving en natuurlijk helpt de zonneweide de suikerspecialiteitenfabriek CO2 neutraal te worden.

Solvay

KiesZon heeft in Herten een zonnepark van 22.000 zonnepanelen op het terrein van Solvay geëxploiteerd. In totaal is de zonneweide zo’n 6 hectare groot waarbij gebruik is gemaakt van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Zonneweide Eemnes

De zonneweide telt 19.000 zonnepanelen en dat levert jaarlijks 5 miljoen kilowattuur op. De gemeente Eemnes heeft als doelstelling om in 2030 ‘klimaatneutraal’ te zijn en deze zonneweide is hier een belangrijke stap in. Het zonnepark is gerealiseerd langs rijksweg A1 / A27. Dit is een opvallende plek en zorgt daarom voor de nodige discussie. Dat is goed voor de energietransitie.

Zonnepark Welschap

Zonnepark Welschap is aantrekkelijk voor iedereen die belangstelling heeft om bij te dragen aan een duurzame opwekking van energie, maar geen zonnepanelen op eigen dak kan of wil plaatsen. Coöperatie Zonnepark Welschap is een postcoderoos project. Inschrijving staat open voor inwoners en kleine bedrijven in een flink aantal postcodegebieden rond Vliegbasis Eindhoven. Hier vind je alle informatie over Zonnepark Welschap.

Participatie

Zonneparken veranderen de leefomgeving. Daarom vindt KiesZon dat omwonenden moeten kunnen meeprofiteren van de opwekking van groene stroom. De postcoderoos-regeling is een mooi voorbeeld van hoe KiesZon ervoor zorgt dat omwonenden hun energierekening kunnen verlagen door mee te doen. Meer lezen over de postcoderoos-regeling kan op de website van Greenchoice.

Meer informatie over zonneparken

Voor meer informatie over zonneparken of zonprojecten in veldopstelling, neem dan contact op met ons via 085 782 0050 of vraag een gesprek aan met onze zonneparken-experts.