Duurzame doelstellingen behalen met behulp van zonneparken

De solar revolutie gaat verder dan alleen daken. Om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te bereiken, is het essentieel om zoveel mogelijk schone en duurzame energie op te wekken. KiesZon zet zich daarom in voor de realisatie van grondgebonden zonnestroomprojecten, ook wel bekend als zonneparken. Wilt u een zonnepark aanleggen? Wij vertellen u waar u rekening mee moet houden bij deze vorm van duurzame energie. Leest u mee?

De landschappelijke inpassing van zonneparken

Bij de ontwikkeling van elk zonnepark is landschappelijke inpassing een belangrijk aspect. KiesZon is daarom lid van het Consortium Zon in Landschap, waar ook belangrijke partijen zoals de ASN Bank, Wageningen Universiteit, de RVO, TNO en bijvoorbeeld de Vlinderstichting bij zijn aangesloten. Dit om onderzoek te doen naar zonneparken en biodiversiteit. Zonneparken bieden kansen om biodiversiteit te verbeteren. Dit doen we bijvoorbeeld met het plaatsen van bijenhotels.

Om de omwonenden en andere betrokkenen goed te betrekken bij de realisatie van een zonnepark, maken wij gebruik van Virtual Reality visualisaties. Deze visualisaties tonen hoe een zonnepark wordt ingepast in het landschap.

Opgeleverde zonneparken door KiesZon

De afgelopen jaren zijn er diverse zonneparken die wij als KiesZon mochten realiseren. Hieronder een aantal zonneparken waarbij de realisatie door KiesZon is uitgevoerd.

Zonneweide Riessen

In het project Zonneweide Riessen in Rijssen-Holten zijn in 2019 maar liefst 57.321 zonnepanelen geïnstalleerd. Hierdoor zullen we jaarlijks maar liefst 9.360.000 kg CO2 besparen en genoeg groene stroom opwekken om 4.500 huishoudens van energie te voorzien. Door gebruik te maken van de stroom van Zonneweide Riessen, draagt elk huishouden bij aan het vergroten en versnellen van de energietransitie.

Cosun Solar Park

In samenwerking met Cosun Beet Company hebben we het project Cosun Solar Park gerealiseerd, waarbij maar liefst 64.705 zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Dit zonnepark genereert jaarlijks een opbrengst van 20.000.000 kWh aan duurzame zonne-energie. Deze hernieuwbare energie wordt gedeeld met de omgeving, terwijl het zonnepark met haar opgewekte stroom tevens een belangrijke bijdrage levert aan het CO2-neutraal worden van de suikerspecialiteitenfabriek.

Solvay

KiesZon heeft in Herten succesvol een zonnepark met 22.000 zonnepanelen ontwikkeld op het terrein van Solvay. Het zonnepark beslaat een totale oppervlakte van ongeveer 6 hectare en is gerealiseerd met behulp van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

Zonneweide Eemnes

Zonnepark Eemnes bestaat uit 19.000 zonnepanelen, die jaarlijks 5 miljoen kilowattuur aan energie opwekken. Dit zonnepark speelt een belangrijke rol in het streven van de gemeente Eemnes om in 2030 “klimaatneutraal” te zijn. Het zonnepark is strategisch geplaatst langs de rijksweg A1/A27, waardoor het een opvallende locatie is die veel discussie oproept. Deze discussie draagt bij aan een positieve ontwikkeling binnen de energietransitie.

Zonnepark Welschap

Zonnepark Welschap biedt een aantrekkelijke mogelijkheid voor iedereen die interesse heeft om bij te dragen aan de duurzame opwekking van hernieuwbare energie, maar geen zonnepanelen op eigen dak kan of wil plaatsen. Coöperatie Zonnepark Welschap is een postcoderoos project. Inwoners en kleine bedrijven in verschillende postcodegebieden rond Vliegbasis Eindhoven hebben de mogelijkheid om deel te nemen. Op deze manier draagt dit zonnepark bij aan het verduurzamen van de omgeving.

Participatie in groene stroom

KiesZon is van mening dat omwonenden moeten kunnen profiteren van de opwekking van groene stroom, omdat zonneparken de leefomgeving en het landschap veranderen. Een voorbeeld hiervan is de postcoderoos, die KiesZon gebruikt om ervoor te zorgen dat omwonenden hun energierekening kunnen verlagen door deel te nemen. Als u meer wilt lezen over de postcoderoosregeling, kunt u terecht op de website van Greenchoice.

Meer informatie over zonneparken en duurzame stroom?

Wilt u meer informatie over zonneparken of zonneprojecten in veldopstelling? Neem dan contact op met ons via 085 782 0050 of vraag een gesprek aan met onze zonneparken-experts.