Let op!
Volgend jaar wijzigt de SDE+

Operations & Maintenance

Sinds de oprichting van KiesZon heeft zij zich gericht op het mogelijk maken van zonnestroomprojecten met bijvoorbeeld een operational lease constructie. KiesZon regelt de investering, realiseert het systeem en is na oplevering 100% verantwoordelijk voor de monitoring, de service en het onderhoud, zowel preventief als correctief. Omdat die installaties eigendom zijn van KiesZon is zij zelf gebaat bij maximale productie en opbrengst van zonnestroom. Hierdoor heeft KiesZon zich in de loop der jaren volledig ingericht op de monitoring en onderhoud van deze installaties.

[afbeeldingen] - monteurs-inspectie

KiesZon O&M / Operations & maintenance zet zich dagelijks in om alle zonnestroomsystemen die het in beheer heeft optimaal te laten renderen. Met gespecialiseerde en opgeleide servicemonteurs en -engineers voert zij dagelijks door het hele land onderhoudswerkzaamheden uit. KiesZon zorgt ervoor dat een installatie maximaal rendeert terwijl de opdrachtgever zich kan richten op de dagelijkse bezigheden.

Om er zeker van te zijn dat elk onderdeel van de installatie functioneert en bijdraagt aan de beoogde op te wekken hoeveelheid kWh, worden met behulp van geavanceerde software meerdere parameters 24/7 gemonitord. De Data-analist van KiesZon monitort 7 dagen per week de werking van de zonnestroomsystemen en gaat, zodra daar aanleiding toe is, direct over tot actie.

Met een veiligheidsspecialist die zorg draagt voor een veilige werkwijze* en de juiste middelen ter plaatse én eigen servicevoorraden is elke service call door KiesZon snel op te lossen. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat de afdeling Operations & Maintenance vandaag de dag ook vele zonnestroomsystemen in monitoring en onderhoud heeft, ook installaties die geen eigendom van KiesZon zijn of door KiesZon gebouwd zijn.

Een zonnestroomsysteem door KiesZon laten exploiteren

Heeft u een zonnestroomsysteem dat momenteel niet in beheer is bij een professionele en gespecialiseerde zonnestroompartij dan kunt u ervoor kiezen een Onderhouds- en Monitoring Overeenkomst af te sluiten met KiesZon. Een dergelijke overeenkomst kan afgesloten worden op mate van ontzorging en servicelevel. Met het Goed, Beter, Best principe kunt u kiezen welke diensten u in de overeenkomst wilt insluiten en in welke mate u ontzorgd wilt worden. Elk pakket kan rekenen op dezelfde inzet en expertise van KiesZon.

Meer horen over onze diensten op dit gebied? Neem per mail contact op met Geert van Vianen of bel met 085 782 0050.

*Veiligheid en kwaliteit:
KiesZon heeft het VCA** certificaat. Alle medewerkers zijn VCA gecertificeerd en bij het werken op daken wordt voldaan aan de voorwaarden uit ARBO AI-15 veilig werken op daken. De service engineers van KiesZon werken volgens NEN1010 en NEN 3140. Ook wordt KiesZon op het gebied van veiligheid extra bijgestaan door een onafhankelijke partij: Certificering Advies Nederland.

Van dak naar duurzame energiecentrale

Onze brochure zet eenvoudig uiteen hoe een dak een energiecentrale wordt.

Aanvragen