Let op!
Nieuwe SDE++ subsidie ronde

Koop

Zonnepanelen laten plaatsen en daar zelf in investeren levert in de regel een hoger rendement op dan wanneer liquide middelen worden ondergebracht bij een bank. Daarom is naast het leasen van zonnepanelen of het verhuren van een dak voor de opwek van zonnestroom, ook het kopen van zonnepanelen een geschikte wijze om ambities op het gebied van MVO te verwezenlijken.

Vertrouwde proces, zelfde kwaliteit

Indien een opdrachtgever KiesZon vraagt een zonnestroomproject te realiseren binnen een koopmodel, wordt dezelfde werkwijze gehanteerd, Ontwikkelen met eigen engineers, Realiseren met eigen uitvoerders en eventueel Exploiteren met eigen monteurs en dagelijkse datamonitoring. Voor elke pijler geldt dat dezelfde kwaliteitsnormen worden gehanteerd als voor zonnestroomprojecten die binnen een lease- of dakhuurmodel worden gebouwd.

Van dak naar duurzame energiecentrale

Onze brochure zet eenvoudig uiteen hoe een dak een energiecentrale wordt.

Van dak naar duurzame energiecentrale

Onze brochure zet eenvoudig uiteen hoe een dak een energiecentrale wordt.