Start nu, samen met KiesZon, met de voorbereidingen SDE subsidie

De markt voor zonnestroom is nog steeds voor een groot deel subsidie-gedreven. We zien echter dat de markt groeit, waardoor de subsidie op de opbrengst van zonnepanelen steeds verder afneemt. De belangrijkste subsidie is de SDE++-subsidie. SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. U komt hiervoor in aanmerking als u energieproducent wordt en een grootverbruikaansluiting (3x80A) heeft. In het najaar van 2020 is de SDE+ overgegaan in de vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). Naast deze subsidies zijn er nog een aantal kleinere subsidies beschikbaar voor specifieke doelgroepen. Zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA).

In juni 2022 start de SDE subsidieronde 2022 en vanaf dat moment kan er worden ingeschreven om een deel van de subsidie voor zonnepanelen toegewezen te krijgen. Dit jaar wordt er door de overheid €5 miljard aan SDE subsidie beschikbaar gesteld aan ondernemers die hun vastgoed willen verduurzamen met zonnepanelen. KiesZon kan voor u de subsidie voor u aanvragen. We informeren u namelijk graag over de mogelijkheden van SDE subsidie voor uw zonnestroomsysteem.

Aftellen naar SDE subsidie zonnestroom

Bij KiesZon tellen we af naar de SDE subsidieronde. Dit doen we om organisaties die willen verduurzamen met behulp van zonnepanelen te informeren en op de hoogte te houden van de tijd die resteert om voorbereidingen te treffen. Een goede subsidieaanvraag bestaat uit onder meer een:

  • Haalbaarheidsstudie;
  • Een degelijk projectplan;
  • Een overzicht van het dak met daarop de zonnepanelen ingetekend.

Het is daarom erg belangrijk niet te laat met de voorbereidingen te starten. KiesZon helpt u graag met de voorbereidingen voor een SDE subsidie aanvraag.

SDE++ subsidie regeling

Met de SDE++ subsidie regeling probeert de overheid het gebruik van duurzame energie en de energietransitie te versnellen. In 2021 stelt de overheid €5 miljard aan SDE subsidie beschikbaar aan ondernemers die hun vastgoed willen verduurzamen of een bijdrage willen leveren aan de CO2 reductie. Een deel van deze subsidie is bestemd voor de aanleg van zonnepanelen.

In Nederland zijn vele vierkante meters dak beschikbaar om in te zetten voor de opwek van duurzame zonnestroom. De logistieke sector springt eruit met de vele distributiecentra die voor miljoenen kilowatturen aan groen opgewekte stroom kunnen zorgen.

Om van de zonnepanelen subsidieregeling gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk tijdig goede voorbereidingen te treffen. Denk daarbij aan het inzichtelijk maken hoeveel zonnepanelen er geplaatst gaan worden, wat het rendement is van de zonnepanelen en een financiële onderbouwing. Uiteindelijk moet dit opgeleverd worden in een haalbaarheidsstudie en een projectplan. Ook dient een indicatief legplan bijgesloten te worden van het dak met daarop de zonnepanelen ingetekend.

Zekerheid subsidie zonnepanelen

KiesZon is al meer dan 10 jaar de vormgever van de Solar Revolutie in Nederland en ontzorgt ondernemers en bedrijven gedurende het gehele proces van ontwikkeling tot en met de exploitatie van de zonnepanelen. Ondersteunen en adviseren met de SDE zonnepanelen subsidie aanvraag is de eerste stap maar daarna begint het pas.

KiesZon is Nederland koploper als het gaat om gerealiseerde SDE subsidie projecten. Deze hoge realisatiegraad danken we aan onze werkwijze die volledig is gebouwd rondom kwaliteit, veiligheid en beheersbaarheid. Met eigen monteurs, engineers, projectleiders, uitvoerders en juristen is het hele proces bij ons in eigen beheer. Zo leveren we op een veilige manier zonprojecten van hoge kwaliteit op. Een door of via KiesZon aangevraagde SDE++ subsidie heeft de hoogste kans op slagen. Weten wat we al gerealiseerd hebben in Nederland?

In de komende jaren wordt de SDE subsidiesteun vanuit de overheid minder. Dus als je aan het overwegen bent om duurzame stappen te zetten dan is dit zeker het moment! Zo komen je groene ambities een stap dichterbij. Bekijk hier ons projectportfolio en lees wat opdrachtgevers over ons zeggen op deze pagina.

Meer weten over SDE++ subsidie regeling?

Wilt u meer weten over de SDE++ subsidieregeling of de mogelijkheden van zonnepanelen op uw dak? KiesZon organiseerde onlangs een webinar waarin alle belangrijke zaken rond de subsidieregeling nog eens aan bod komen. Bekijk hier het webinar terug. Meteen al in gesprek met één van onze adviseurs?

Aftellen naar SDE subsidie zonnestroom