SDE+ wordt SDE++

De inmiddels jarenlang geldende subsidieregeling SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) gaat vanaf 2020 op de schop en zal door het leven gaan als SDE++. Het kabinet gaat de regeling namelijk verbreden. Het verbreden betekent voor solar dat het zal moeten concurreren met andere, goedkopere technieken.

Brancheorganisatie Holland Solar heeft op haar website een bericht gedeeld waarin het helder uiteenzet wat de wijziging inhoudt:

Het kabinet heeft definitief besloten de SDE+ uit te breiden naar het ondersteunen van andere COreducerende technieken zoals CCS, benutting restwarmte en elektrificatie bij de industrie. Ook zonnewarmte in de glastuinbouw is toegevoegd als nieuwe technologie, een goed voorbeeld van een COvrije toepassing met veel potentie en interesse.


De SDE++ gaat in 2020 in en werkt volgens hetzelfde principe dat technieken concurrerend moeten inschrijven op subsidie. Wel gaat de ranking bij toekenning van de subsidie veranderen. De technieken met de laagste kosten per vermeden COstaan nu voor in de rij, en niet meer de technieken met de laagste kosten per opgewekte kWh. Dat betekent dat zonne-energie projecten moeten concurreren met goedkopere technieken vanaf 2020. De ranking methode en berekeningen gaan komende maanden vorm krijgen. 
Bron: Holland Solar

Met de SDE++ komt de nadruk dus niet meer te liggen op duurzame energie produceren, maar wordt de focus verlegd naar CO2 besparen.

Eén keer per jaar
Naast de verbreding is deze zomer bekendgemaakt dat minister Wiebes in 2020 van twee subsidierondes, naar één wil gaan. De reden daarachter is dat Wiebes de realisatiegraad van duurzame energie projecten wil verhogen. Naar verwachting wordt rond de zomer die ene subsidieronde geopend.

Niet afwachten
Naar aanleiding van bovenstaande lijkt een eenvoudige conclusie getrokken te kunnen worden: de SDE+ najaarsronde van 2019 is de meest gunstige voor organisaties die willen verduurzamen m.b.v. zonnepanelen. Dit najaar, om precies te zijn dinsdag 29 oktober, start de tweede en laatste subsidieronde van dit jaar. 5 miljard euro wordt wederom beschikbaar gesteld. Wat KiesZon betreft hét moment voor organisaties om te verduurzamen.

Meer weten? Neem contact op met onze adviseurs.