Terug naar projecten

Zonneweide Eemnes | 19.000 panelen

  • Locatie: Eemnes
  • Jaaropbrengst: 5.000.000 kWh
  • Vermeden CO2 per jaar: 3.000.000 kg
  • Oplevering: 2018

Zonneweide Eemnes geopend

Met het inpluggen van een grote, groene stekker werd Zonneweide Eemnes officieel geopend. De zonneweide waar in oktober mee werd gestart, telt 19.000 zonnepanelen en wekt elk jaar ruim 5.000.000 kWh aan duurzame, groene stroom op. Het betekent voor de gemeente Eemnes dat het dichterbij haar doel is, Eemnes klimaatneutraal in 2030.

De eer was aan burgemeester Roland van Benthem, wethouder Sven Lankreijer, directeur van Greenchoice Evert den Boer en operationeel manager van KiesZon Bram Peperzak om de zonneweide symbolisch te openen. De burgemeester gaf aan erg trots te zijn op de, door de gemeente Eemnes geïnitieerde, zonneweide. Burgemeester Roland van Benthem sprak voorafgaand aan de opening over het project. “Het mooie van dit park op deze prachtige zichtlocatie A1 / A27 is dat het discussie geeft. Of het wel of niet mooi is. Dat zijn discussies die je natuurlijk de  komende jaren veel vaker gaat zien. Maar duurzame energie mogelijk maken is wel noodzakelijk voor onze energietransitie. En daarvan vind ik dit park een heel mooi voorbeeld, dat je als kleine gemeente best wel stappen vooruit durft te zetten. Daar ben ik trots op. Zonne- en windenergie vormt nu nog slechts 4,5% van de totale energieopwekking, we hebben nog heel veel te gaan. En als het ons lukt om de panelen op de daken te krijgen, dan laten we als gemeente zien waartoe wij in staat zijn.”

Voor de gemeente Eemnes draagt de zonneweide bij aan het behalen van de doelstelling in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een duurzame ambitie die deel uitmaakt van het klimaatbeleid van de gemeente, evenals het stimuleren van de verduurzaming van woningen in de gemeente.

Evert den Boer, directeur Greenchoice, was ook bij de opening aanwezig. Omdat Greenchoice de stroom van de zonneweide afneemt, kunnen klanten van de duurzame energieleverancier daar gebruik van maken. Evert den Boer zei daarover, “Ieder huishouden dat de stroom van zonneweide Eemnes geleverd krijgt, weet precies waar en hoe die stroom is opgewekt. Dat vergroot hun betrokkenheid en helpt Nederland vergroenen. Voor iedereen stroom van om de hoek, daar streven wij naar”.

Bram Peperzak, operationeel manager van KiesZon, is zeer te spreken over de totstandkoming van de zonneweide. “Door de manier waarop wij rekening hebben gehouden met de wensen van omwonenden, de landschappelijke inpassing en de afstemming met alle betrokken partijen zoals de gemeente, grondeigenaar en netbeheerder hebben wij dit project tot een groot succes gemaakt. Eemnes gaat veel plezier beleven aan de zonneweide.” De hoeveelheid groene stroom die de zonneweide jaarlijks opwekt voor de gemeente komt overeen met het verbruik van zo’n 1.500 huishoudens.

Contact