Terug naar projecten

Verbrugge Terminals | 77.250 panelen

  • Locatie: Vlissingen
  • Jaaropbrengst: 25.000.000 kWh
  • Vermeden CO2 per jaar: 15.000.000 kg
  • Oplevering: 2021
  • Opmerkelijk: Het streven is dat dit het grootste zon-op-dak project (op basis van het aantal geplaatste zonnepanelen) van Nederland wordt.

Zonnepanelen in havens vormen een ‘gouden combinatie’

Het plaatsen van bijna tachtigduizend zonnepanelen op de loodsen van twee haventerminals van Verbrugge in Vlissingen was in meerdere opzichten ‘complex en uitdagend’, zegt directeur Erik Snijders van KiesZon. “De logistieke operatie ging gewoon door.”

Het betreft tientallen daken, waaronder veel schuine daken. Veiligheid is altijd belangrijk bij werken op hoogte en bij de schuine daken vroeg dat om extra inspanningen op dat gebied. Ondertussen ging de operatie van Verbrugge natuurlijk gewoon door, met de aan- en afvoer van containers en heen en weer rijdende heftrucks, bijvoorbeeld. Daar moet je ook rekening mee houden.” Ook de omvang van het project was een factor van betekenis.

Lichtgewicht zonnepanelen

Sommige daken bij Verbrugge zijn wat ouder en het toepassen van bijna negenduizend lichtgewicht zonnepanelen vormde daarvoor de oplossing, vertelt Snijders. “Lichtgewicht panelen zijn iets duurder, desondanks is er een goede businesscase te realiseren. Het vraagt wel om een andere manier van werken. Bij standaard zonnepanelen gebruik je een onderconstructie, lichtgewicht panelen lijm je. Voor je daaraan begint, doe je je due dilligence. Zo wilden we bijvoorbeeld wel eerst weten welke lijmsoort het beste zou werken. We gebruikten een stuk dak als testpaneel om te zien welke lijmsoort de beste trekkracht leverde. Daarna onderzocht een externe specialist of er haarscheurtjes in de panelen ontstonden, wat niet het geval bleek.”

Vergroenen energievoorziening

KiesZon, onderdeel van duurzame energieleverancier Greenchoice, is al bijna vijftien jaar actief in Nederland. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vergroenen van de energievoorziening van bijvoorbeeld logistiek dienstverleners, logistiek vastgoedbeleggers en -investeerders. Door innovaties op het gebied van energietechniek te integreren in een overkoepelend slim energiesysteem, met een zonnedak als basis, bouwt het gestaag voort aan de elektrische infrastructuur van de toekomst. In het Verbrugge-project vergroent KiesZon de daken, én dus de energievoorziening, van de logistiek dienstverlener.

De twee projecten bij Verbrugge zijn samen goed voor:

Aantal zonnepanelen: 77.250
Waarvan lichtgewicht: 8.568
Geïnstalleerd vermogen: 28.265.710 kWp
Jaarlijkse productie: 25.450.000 kWh
Genoeg stroom voor: 9.122 huishoudens
CO2-reductie: 15.270 ton

De opgewekte energie gaat deels naar Verbrugge, maar een groot deel gaat naar het net. Het project is daarmee goed voor zeven procent van de Regionale Energie Strategie (RES). Volgens directeur Martin Verbrugge zet zijn bedrijf met deze investering een reuzenstap naar de vergroening van Verbrugge. “Het levert ook een flinke bijdrage aan de omschakeling van fossiele naar groene energie in Zeeland. We zijn overigens nog lang niet klaar. In 2022 en 2023 staan er nog meer investeringen in duurzaamheid op stapel. Denk bijvoorbeeld aan de elektrificatie van onze kranen.”

Cable pooling

De netcongestie op het elektriciteitsnet vormt op verschillende plaatsen in Nederland een uitdaging. Gelukkig was er in Zeeland ruimte op het net. Daarnaast werden er door netbeheerder Stedin aanvullende maatregelen genomen. Er werd een nieuwe kabel aangelegd die op vijftig meter diepte onder de haven doorloopt. “Een mooi voorbeeld van cable pooling, door naast zonnepanelen ook een windpark aan te sluiten op de nieuwe kabel. Op piekmomenten schakelen we zo nodig terug, zodat de balans op het stroomnet goed blijft. Hier doen we het niet, maar het inzetten van batterijen kan ook een oplossing zijn om overtollige energie op te slaan.”

Alles uit handen nemen

Het hele ontwikkeltraject duurde drie jaar. “Wij nemen de klant alles uit handen en begeleiden hen door het hele proces. De SDE++ subsidieaanvraag, de vergunningen en verzekeringen in orde maken, een sluitende businesscase opzetten en natuurlijk de hele engineering en het aanleggen. Alle benodigde expertise hebben we in eigen huis.”

Zonnepanelen op logistieke daken is een ‘gouden combinatie’ zegt Snijders. “En dat geldt zeker voor havengebieden waar de instraling van de zon vaak net iets beter is. Voordat je in een haven aan de slag gaat, moet je wel ‘doordenken’. Je moet beschikken over vakmanschap en oog hebben voor veiligheid. Werken in een haven die gewoon doordraait vraagt om specialisten met kennis van zaken. Hoe organiseer je jouw werkzaamheden in relatie tot die van je opdrachtgever? Dat vergt denkwerk en overleg. Als je te maken hebt met oudere gebouwen kies je voor lichtgewicht panelen. Het doordenken zit ‘m dan onder meer in het eerder genoemde testen van lijmsoorten en het vervolgonderzoek op haarscheurtjes. Er komt dus heel wat bij kijken, maar dat is nu precies waar wij goed in zijn en wat we graag doen.”

140.000 panelen voor Verbrugge Terminals

Bij twee locaties van Verbrugge Terminals in Ritthem en Borsele wordt door KiesZon in Vlissingen-Oost het grootste zon-op-dak project van Nederland gerealiseerd. De bijna 140.000 zonnepanelen (bijna 48MW) op de enorme bedrijfsdaken leveren in één klap bijna 5% van de zondoelstelling van het Zeeuws Energieakkoord (1000MW).

Zeeuws Energieakkoord

In iedere regio in Nederland werken provincies, gemeenten, netbeheerders en andere belanghebbenden aan een regionale energiestrategie (RES). In dit plan maken de partijen afspraken over de plaats en hoeveelheid van nieuwe zon- en windparken. In het Zeeuwse Energieakkoord is de afspraak dat er in 2030 in Zeeland plek is voor 700 MW aan windenergie en 1000 MW aan zonne-energie. KiesZon draagt dus voor bijna 5 procent bij aan de zondoelstelling die in het akkoord is opgesteld.

Volgens algemeen directeur Erik Snijders van KiesZon wordt dit het grootste zon-op-dak project in Nederland. ,,We denken zelfs één van de allergrootste zonnestroomprojecten op dak ter wereld. Het is best een puzzel om dit voor elkaar te krijgen. We zijn daarom enorm trots.”

Meer informatie