Terug naar projecten

Portaal Utrecht | 20.000 zonnepanelen

  • Locatie: Utrecht
  • Jaaropbrengst: 5.300.000 kWh
  • Vermeden CO2 per jaar: 3.100.000 kg
  • Oplevering: 2019 – 2021

Portaal bereikt mijlpaal van 30.000 panelen

Zonnig Portaal, een initiatief waarbij actief zonnepanelen worden aangeboden aan huurders van Portaal, heeft een mooie mijlpaal bereikt. Bij de familie Jager aan de Boomvalkstraat in Nijmegen werden 8 zonnepanelen geplaatst, waarmee het totaal voor dit project op meer dan 30.000 zonnepanelen uitkwam. Manager Volkshuisvesting van Portaal Nijmegen, Wieke van Veldhuizen, zette de familie Jager daarom in het zonnetje.

Vanaf 2018 bood woningcorporatie Portaal ruim 5.500 bewoners van eengezinswoningen met een geschikt dak de mogelijkheid om zonnepanelen te laten plaatsen. Meer dan de helft heeft hiervan gebruikgemaakt. Ook ruim 200 appartementsgebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Dit past in de ambitie van Portaal om woningen te verduurzamen en woonlasten voor huurders te verlagen. Om het ambitieuze zonnestroomproject mogelijk te maken werkte Portaal samen met KiesZon van Greenchoice voor de eengezinswoningen en met Ecorus voor de appartementsgebouwen.

Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee

Met het plaatsen van zonnepanelen bij de familie Jager werd een mooie mijlpaal bereikt: in totaal zijn met het project Zonnig Portaal ruim 30.000 zonnepanelen op daken geïnstalleerd. Daarmee wekken de bewoners samen jaarlijks zo’n 8 miljoen kWh schone elektriciteit op en wordt 3,7 miljoen kilo CO2 bespaard.

Portaal betaalt de aanschaf, de plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen. De huurder betaalt voor de zonnepanelen een maandelijkse bijdrage. De elektriciteitsopbrengst van de zonnepanelen is voor de huurder. Die heeft daardoor lagere energiekosten en houdt onderaan de streep geld over. De zonnepanelen op de appartementencomplexen wekken elektriciteit op voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Voor bewoners betekent dit dat hun servicekosten voor energie daardoor dalen.

Een mooier dak en hopelijk veel zonuren

Mevrouw Jager over de keuze voor zonnepanelen: “Wij doen het niet zozeer voor de financiën, maar voor de toekomst. Ik rijd ook geen oude diesel meer en we scheiden ons afval al heel lang. Zonne-energie was een logische stap. En natuurlijk een mooie kans die je aangeboden krijgt van Portaal, want als je zonnepanelen zelf moet aanschaffen is het vrij prijzig. Mijn zoon vindt het dak met de zonnepanelen mooier geworden. Ik hoop op heel veel zonuren”, aldus mevrouw Jager.

KiesZon, onderdeel van Greenchoice verzorgde ruim 2.700 installaties

Voor het project Zonnig Portaal verzorgde KiesZon een groot aandeel van de installaties, ruim 2.700 stuks.

Contact