Terug naar projecten

Moolenaar | 2.048 zonnepanelen

  • Locatie: Voorhout
  • Jaaropbrengst: 627.750 kWh
  • Vermeden CO2 per jaar: 377.000 kg
  • Oplevering: 2020
  • In opdracht van Indi Energie

Bloembollenbedrijf Moolenaar maakt van dak energiecentrale

In april 2020 heeft bloembollenbedrijf Moolenaar uit Voorhout het zonnestroomsysteem op haar daken in gebruik genomen. Met het zonnestroomsysteem, dat ontwikkeld is door Indi Energie, wekt Moolenaar jaarlijks voldoende zonnestroom op om 225 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Indi Energie is verantwoordelijk geweest voor het gehele projectmanagement en de investering in de zonnepanelen. KiesZon ontwierp het systeem, heeft de installatie van de zonnepanelen voor haar rekening genomen en zal het onderhoud verzorgen.

Nanne Batenburg, Financieel Directeur van Moolenaar: ‘We werken bij Moolenaar met natuurlijke producten, dus we voeren vanzelfsprekend een duurzaam beleid. Zonnepanelen horen daar natuurlijk bij. Ondanks de lastige tijd waar we nu in leven, zijn wij heel blij dat we dit traject succesvol hebben afgesloten.’

De energieadviseur van Moolenaar, EE Care, is nauw betrokken geweest bij de realisatie van het zonnestroomsysteem. Met de aanvraag van de SDE+ subsidie heeft EE Care, samen met de gemeente Teylingen, het hele proces in gang gezet. Vervolgens is op basis van een locatieonderzoek een aanbesteding opgesteld om tot deze betrouwbare partners te komen.

Contact