Terug naar projecten

Klimaatfonds Geesteren | 27.744 panelen

  • Locatie: Geesteren
  • Jaaropbrengst: 11.500.000 kWh
  • Vermeden CO2 per jaar: 7.000.000 kg
  • Oplevering: 2021
  • Ontwikkeling door IX Zon

Klimaatfonds kiest KiesZon: 80 MWp & 5 locaties

De partner van Klimaatfonds Nederland voor de realisatie van 5 grootschalige zonneweides is bekend. KiesZon uit Rosmalen is na een tender geselecteerd als bouwer en onderhoudspartij. In totaal behelst de opdracht, die Klimaatfonds Nederland via een aanbesteding uitzette, circa 80 MWp, verspreid over vijf projecten, waarvan de realisatie al in het vierde kwartaal van dit jaar is gestart. Na oplevering zorgen de zonneweides jaarlijks voor een indrukwekkende CO2-reductie van ruim 44.000 ton.

Klimaatfonds Nederland is een 100% Nederlands investeringsfonds voor zonne-energieprojecten en streeft ernaar om binnen 5 jaar minimaal 500 MW aan hoogwaardige projecten in eigen land te realiseren. Een belangrijke USP is dat zij enkel investeert met 100% Nederlands kapitaal en dat zij zoveel mogelijk samenwerkt met projectontwikkelaars en lokale belanghebbenden.

Het team van Klimaatfonds Nederland heeft gezamenlijk meer dan 35 jaar ervaring in het ontwikkelen, financieren en het structureren van grootschalige zonne-energieprojecten in de wereldwijde zonne-energie markt. Mark Straver, Technical Director bij Klimaatfonds, geeft aan enthousiast te zijn over het partnership: ‘We zijn erg blij met de samenwerking met KiesZon, deze past perfect binnen onze strategie. De ervaring die KiesZon meebrengt in combinatie met een sterke lokale betrokkenheid bij de projecten geeft ons het volste vertrouwen dat er kwalitatief hoogwaardige zonneparken zullen worden gerealiseerd met oog voor detail en oog voor alle stakeholders.’

Klimaatfonds Nederland ging via een aanbesteding een partnership aan met KiesZon, dat onderdeel is van duurzame energieleverancier Greenchoice. KiesZon is inmiddels gestart met de realisatie van de eerste twee van vijf projecten. Zo is de onderconstructie in Vegelinsoord al geplaatst en wordt spoedig gestart met de inrichting van de locatie van het project in Geesteren. Erik Snijders, algemeen directeur, benadrukt dat het duurzame partnership voor de totstandkoming essentieel is: ‘Het ontwikkelen van een zonnepark is een langdurig traject waarbij de juiste balans cruciaal is voor succes. Kies je voor kwaliteit en vakmanschap in de ontwikkelfase dan betaalt zich dat later uit in een hoogwaardig park dat rendeert. De filosofie van Klimaatfonds Nederland sluit uitstekend aan op de visie van KiesZon waar we ons richten op duurzame partnerships op basis van vakmanschap, daadkracht en samenwerking.‘

Naar verwachting zijn alle zonnestroomprojecten die KiesZon in opdracht van Klimaatfonds Nederland realiseert eind 2021 aan het net gekoppeld.

Contact