Terug naar projecten

Kimberley Group

KiesZon en Greenchoice bieden Kimberley Groep toekomstbestendige laadinfrastructuur met ‘Laden op Zon’

De energievoorziening speelt een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van vastgoed en de verdere groei van organisaties. De transitie van fossiel naar elektrisch heeft zijn intrede gedaan in het wegvervoer en zal de komende jaren alleen maar versnellen. Elektrische voertuigen dienen ergens geladen te worden, rekening houdend met de beperkingen op het elektriciteitsnet en wet & regelgeving rondom emissieloos vervoer. Met ‘Laden op Zon’ krijgt de Kimberley Groep zonder investering de beschikking over laadinfrastructuur direct gevoed uit zonnepanelen, geheel ontzorgd en toekomstbestendig.

Toekomstbestendig

De acht panden van vastgoedbedrijf Kimberley Groep, verdeeld over drie verschillende locaties, worden door KiesZon en moederbedrijf Greenchoice voorzien van zonnepanelen en de parkeerterreinen worden voorzien van laadpalen. De laadpleinen hebben een eigen aansluiting waar de zonnepanelen en de laadpalen direct op worden aangesloten. Dit maakt het mogelijk dat de auto’s op de parkeerplaatsen zoveel mogelijk worden geladen met groene stroom direct vanuit de zonnepanelen op het dak. Later zou een opslagsysteem geplaatst kunnen worden om de laadpalen ook in de avonduren te voorzien van stroom uit de zonnepanelen. Greenchoice blijft voor de komende 16 jaar eigenaar van de duurzame assets, waaronder 76 laadpalen en ruim 2.000 zonnepanelen. ‘Laden op Zon’ biedt voldoende flexibiliteit voor groei. De laadpleinen kunnen eenvoudig worden uitgebreid met extra laadpalen wanneer dit gewenst is.

Belangrijke arbeidsvoorwaarde

Inmiddels zijn voor de Kimberley groep twee laadpleinen operationeel en het derde en vierde laadplein volgen in maart. “Verduurzaming is voor de Kimberley Groep heel belangrijk,” vertelt de eigenaar. “We willen een duidelijk signaal kunnen afgeven naar onze huurders dat wij de verduurzaming verder inzetten. Voor de huurders van onze panden is het namelijk echt een unique selling point voor hun huidige en toekomstige werknemers. Vandaag de dag is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde dat duurzaam werken en duurzame mobiliteit optimaal op elkaar zijn afgestemd. ‘Laden op Zon’ heeft bovendien ook een kostenbesparend element, we willen zorgdragen dat we met deze investering ook het gas en elektra verbruik kunnen reduceren.”

Contact