Terug naar projecten

CWT Commodities | 26.522 zonnepanelen

  • Locatie: Haven van Amsterdam
  • Jaaropbrengst: 7.200.000 kWh
  • Vermeden CO2 per jaar: 4.300.000 kg
  • Oplevering: 2019

De afgelopen maanden heeft KiesZon bij logistiek dienstverlener CWT voor de installatie van maar liefst 26.522 zonnepanelen op negen verschillende daken gezorgd. Dit is ruim 45.000 vierkante meter aan zonnepanelen. Goed voor elektriciteit voor zo’n 2.700 gemiddelde Nederlandse huishoudens.

Werkzaamheden verduurzamen

CWT is in de haven van Amsterdam onder andere actief in opslag van cacao en koffie. Om hun werkzaamheden op een duurzame wijze uit te kunnen voeren heeft CWT ervoor gekozen de daken van haar panden in te zetten voor de opwek van zonnestroom. De ruim 26.522 zonnepanelen wekken jaarlijks meer dan 7.500.000 kWh aan groene stroom op. De panelen zijn geplaatst door leverancier KiesZon, dat hierbij gebruik maakte van de SDE+ subsidie. Deze overheidssubsidie stimuleert duurzame energieproductie.

Kwart miljoen m2 zonnepanelen in 2024

Port of Amsterdam heeft de ambitie om in 2024 250.000 m2 zonnepanelen in de haven te hebben. De haven wil vooroplopen in de transitie naar een duurzame samenleving. Hierbij stimuleren we klanten om hun ladingen en activiteiten duurzamer te laten groeien. Zo dragen we bij aan een klimaat neutrale haven en regio.

Klimaatneutraal in 2050

De gemeente Amsterdam wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Art van der Giessen, Programmamanager Zonne-energie Gemeente Amsterdam: “De haven speelt een belangrijke rol in de duurzaamheidsambities van gemeente Amsterdam. Dit is een mooi voorbeeld van hoe Havenbedrijf, bedrijfsleven en overheid samenwerken aan de ambitie voor een klimaatneutraal Amsterdam.”

Foto: Doede Bardok

Contact