Terug naar projecten

Ahrend | 2.442 zonnepanelen

  • Locatie: Sint-Oedenrode
  • Jaaropbrengst: bijna 500.000 kWh
  • Vermeden CO2 per jaar: 300.000 kg
  • Oplevering: 2016

Ruim 2200 panelen voor Gispen

KiesZon is trots wederom een mooi project aan te mogen kondigen. Nadat eerder al voor Koninklijke Ahrend een zonnestroomproject werd gerealiseerd, mag KiesZon nu aan de slag voor inrichter Gispen, onderdeel van Ahrend.

KiesZon zal voor Gispen, dat gevestigd is in Culemborg, ruim 2200 zonnepanelen gaan plaatsen. De daken waarop de panelen komen zijn zowel schuin als plat. Na oplevering zal het project jaarlijks een halve megawatt aan groene stroom voor Gispen opleveren. KiesZon levert het systeem in een Operational Lease model, wat inhoudt dat het systeem aan de projectenportefeuille van KiesZon zal worden toegevoegd en wederom een mooi voorbeeld is van de D(esign), B(uild), F(inance), M(aintain) & O(perate) werkwijze. KiesZon heeft daarmee alle benodigde schakels om een grootschalig zonnestroomproject op te leveren in eigen beheer.

In de loop van 2017 zal het 2200, naar verwachting polykristallijne, panelen tellende zonnestroomproject opgeleverd worden. Frank Heijckmann, algemeen directeur KiesZon, geeft aan erg trots te zijn op de samenwerking. “Gispen is net als KiesZon een bedrijf dat innoveert, dat onderneemt en dat denkt aan de toekomst, een partnership is voor beide partijen een stap vooruit.”

KiesZon financiert, exploiteert en plaatst 2442 zonnepanelen op daken van Ahrend

Afgelopen twee maanden zijn in samenwerking met KiesZon 2442 zonnepanelen geplaatst op daken van de fabriek van Ahrend in Sint-Oedenrode. De totale oppervlakte van de zonnepanelen bedraagt ruim 4000m², samen goed voor een besparing die gelijk staat aan het energieverbruik van bijna 200 huishoudens. Daarmee behoort het project tot de 15 grootste zonnepanelen projecten in Nederland.

Ahrend heeft als doelstelling om in 2020 CO2 neutraal te produceren en is al jaren bezig met het verminderen van zijn energie. Zo zijn er bijvoorbeeld warmtepompen geïnstalleerd, is de isolatie van verschillende gebouwen aangepakt, zijn er energiezuinige machines aangeschaft en zijn er tl-lampen vervangen voor LED lampen. Het plaatsen van de zonnepanelen wordt nu aan dit rijtje toegevoegd. De zonnepanelen besparen jaarlijks 270 ton aan CO2 uitstoot.

Diana Seijs, Coördinator MVO en Duurzaamheid bij Ahrend, durft te stellen dat er nog nauwelijks procesverbeteringen over waren, aangezien Ahrend al bijna 20 jaar actieve deelnemer is in de ‘Meerjaren Afspraken Energie Efficiency’. Om een nieuwe stap te kunnen zetten is er gekeken naar duurzame energiebronnen. Investeren in zonnepanelen is, gezien het grote dakoppervlakte van de productlocatie in Sint-Oedenrode, een logische keuze en een uitermate geschikte en duurzame energieopwekker. Bovendien heeft het plaatsen van zonnepanelen een verbetering van het binnenklimaat ten gevolg, wat bijdraagt aan het welzijn van medewerkers.

Inzet van KiesZon

Frank Heijckmann, directeur van KiesZon, legt uit dat KiesZon op de eerste plaats heeft gezorgd voor de financiële haalbaarheid van het project door het project geheel te financieren. “In een Operational Lease concept exploiteren wij het project de komende jaren. Op deze manier loopt Ahrend geen enkel risico. Het was qua engineering en realisatie een mooi en uitdagend project: verschillende type zonnepanelen plaatsen, deels poly en deels dunne film, gedeeltelijk een oost-west opstelling, verschillende daktypen, alles zit erin. Wij zijn trots dat wij dit voor Ahrend hebben mogen doen. Zo werken wij aan de toekomst, een duurzame energievoorziening voor Nederland”.

Bekijk hier het filmpje van project Ahrend.

Contact