Terug naar projecten

2College Oisterwijk | 336 zonnepanelen

Zonnestroom voor 2College!

Op maandag 28 mei gaan op 2College Durendael in Oisterwijk de werkzaamheden van start voor het plaatsen van 336 zonnepanelen op het dak van de school. Durendael is daarmee het grootste dak met zonnepanelen in Oisterwijk en omgeving. ‘Het is een belangrijke stap in het bewustmaken van leerlingen van duurzame energie’, aldus Walter Wagenaar, actief met duurzaamheid op 2College Durendael.

Het zonnestroomproject is een gezamenlijk initiatief van DEC Oisterwijk (Duurzame Energie Coöperatie), de vereniging OMO (Ons Middelbaar Onderwijs) en 2College Durendael. De panelen worden geleverd door de firma KiesZon. Het aanbrengen van de panelen op het dak van Durendael gaat ongeveer twee tot drie weken duren. Het gaat om 336 panelen met een gemiddelde opbrengst van ca 90.000 kWh per jaar. De panelen hebben een levensduur van 25 à 30 jaar.

In totaal komen er op de vijf vestigingen van 2College 1950 panelen te liggen die samen elk jaar goed zijn voor minstens 450.000 kWh aan groene stroom. In februari werden de eerste panelen op het dak van 2College Cobbenhagenmavo geplaatst. Inmiddels zijn er drie locaties voorzien van zonnepanelen. Na Durendael volgt de laatste locatie van 2College. De verwachting is dat het project voor de zomervakantie afgerond is.

Investering voor de toekomst
Geert Mulders, initiatiefnemer namens Durendael: ‘De verwachting is dat we straks ongeveer een derde van onze energiebehoefte zelf kunnen opwekken. Het is een investering voor de langere termijn, maar uiteindelijk verdienen we die ruimschoots terug. Daarnaast maakt dit zonnestroomproject onderdeel uit van ons beleid voor een duurzamere school. Andere maatregelen die we eerder hebben genomen zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van bewegingssensoren bij de lichtknoppen en LED-verlichting in de school.’

Levensecht onderwijs
Walter Wagenaar: ‘Het is mijn droom om het thema ‘duurzaamheid’ terug te laten komen in elk leerjaar op school. Daarin zijn we al een eind op weg. Zo hebben we momenteel in havo-2 het project ‘duurzaam ondernemerschap’ en doen de tto-leerlingen in vwo-5 een internationaal milieuproject. Bij de biologielessen zijn er aparte hoofdstukken over milieu en duurzaamheid en bij het vak economie is een speciale lesbrief ontwikkeld over duurzaamheid. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Het plaatsen van de zonnepanelen biedt ons de kans om leerlingen voor de Bètavakken binnen de school zelf onderzoek naar energieverbruik te laten doen. Maar ik vind het vooral belangrijk dat jongeren zich ervan bewust zijn dat de maatschappij anders gaat denken over energie. Een grote verandering is bijvoorbeeld dat de gasaansluitingsplicht voor nieuwe huizen per 1 juli wordt geschrapt. Hierdoor zullen veel nieuwe banen ontstaan, dus volop kansen voor onze leerlingen.’

Samen werken aan schone energie
DEC-Oisterwijk kan ook uw organisatie helpen bij het overstappen op zonnepanelen. U kunt ervoor kiezen om zelf te investeren in zonnepanelen op het dak van uw bedrijf (zoals 2College). Ofwel uw dak ter beschikking te stellen aan inwoners uit de omgeving (die zelf geen geschikt dak hebben) om daar in gezamenlijkheid zonnepanelen op te laten leggen. DEC-Oisterwijk kan bij het uitwerken van beide varianten ondersteunen.

Contact