Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verwerking van panelen en omvormers aan het einde van de levensduur

De fabrikanten die de panelen en omvormers leveren voor de zonnestroomprojecten zijn allemaal aangesloten bij PV Cycle. Dit betekent dat wanneer de fabrikanten de materialen zouden moeten terugnemen, bijvoorbeeld door een defect, en de materialen zouden afgevoerd moeten worden, dit door PV Cycle wereldwijd op duurzame wijze wordt uitgevoerd. De groothandel waar de materialen worden ingekocht (PVO International) draagt voor alle inkopen een bijdrage af aan WEEE Nederland (http://www.en.weee.nl/nl ). Indien wij materialen willen afvoeren, worden deze materialen teruggebracht naar PVO International en zij laten vervolgens WEEE Nederland zorgdragen voor het op juiste manier afvoeren van deze producten.

Selectie/keuze leveranciers

KiesZon kiest voor paneelmerken die hoog scoren op de ‘Solar Scorecard’ van Bloomberg. Hierin worden fabrikanten beoordeeld op tal van duurzaamheidsaspecten, zoals bijvoorbeeld het gebruik van metalen, transparantie over de uitstoot tijdens de productie, bestaan van een chemisch reductieplan, arbeidsomstandigheden, gebruik van zogenaamde ‘conflict-mineralen’ en besparing op gebruik van water.

We vinden het belangrijk dat de fabrikant van de panelen financieel gezond is, zodat we er met enige zekerheid vanuit kunnen gaan dat deze fabrikant nog bestaat wanneer er eventueel een garantieclaim komt in de toekomst. De manier om hier achter te komen is de zogenaamde ‘Bloomberg bankability score’. Die geeft aan hoeveel banken in Europa bereid zijn een bepaald merk te financieren. Banken doen hiervoor een gedegen financieel onderzoek.

Ieder jaar bezoekt de directie van KiesZon de fabrieken van haar leveranciers. Zo bezocht de directie fabrieken van SMA in Kassel, Huawei in Shenzhen, van Trina Solar in Thailand en van GCL in Vietnam. Het doel is met eigen ogen zien hoe men omgaat met afvalstromen, wat de condities zijn waaronder mensen werken en voor zover mogelijk de kwaliteit van het proces en het eindproduct te bepalen.

Transportbewegingen

Het doel van het logistieke proces van KiesZon is maximale efficiëntie, waardoor transportbewegingen geminimaliseerd worden. KiesZon koopt groot in, waardoor transporten vooral op containerniveau plaats kunnen vinden. Vaak gaan containers direct vanuit de Rotterdamse haven direct door naar een klant.

Groene initiatieven op de werkvloer

Dichtbij direct verduurzamen is iets dat KiesZon niet over het hoofd ziet en zeker niet onderschat. Want naast daadwerkelijk verduurzamen door energie op te wekken uit onuitputtelijke bronnen, is het volgens KiesZon nodig om te werken aan bewustzijn. Mensen dienen zich te beseffen waarom verduurzamen nodig is, voor wie dat nodig is en op welke manier er verduurzaamd kan worden. KiesZon richt zich o.a. op haar personeel als het gaat om deze vorm van bewustzijn kweken en doet dat door actief op de werkvloer te zorgen voor groene initiatieven waarmee duurzaamheid dichterbij komt. Hieronder een korte opsomming van enkele initiatieven die ingevoerd zijn:

  • Duurzame huisvesting
  • Zonnepanelen op het dak in Rosmalen en zonnepanelen op dak van het hoofdkantoor van Greenchoice in Rotterdam
  • Stimulans voor gebruik van openbaar vervoer
  • Jaarlijkse warme truiendag (geen verwarming)
  • Scheiden van plastic en papier
  • Gebruikmaken van elektrische en hybride auto’s
  • Gebruik bewegingsmelders voor de verlichting
Van dak naar duurzame energiecentrale

Onze brochure zet eenvoudig uiteen hoe een dak een energiecentrale wordt.

Aanvragen