Het 4 pijler model

Alle kennis onder één dak

KiesZon heeft door de jaren heen gewerkt aan het ontwikkelen van een gestroomlijnd proces, van het eerste adviesgesprek tot aan de jaarlijkse inspectie. Voorheen was KiesZon afhankelijk van derden in dit proces. Om onzekerheden weg te nemen heeft KiesZon besloten het gehele proces onder haar eigen dak te brengen. Alles in eigen beheer en daarmee goed controleerbaar en op maat aan te passen. De vier pijlers die onze werkwijze vormgeven en die leiden tot het gewenste eindresultaat, duurzame zonnestroom voor de lange termijn, zijn:

Ontwikkeling

Onder ontwikkeling verstaan wij met name het engineeren van het zonnestroomproject. Dat wordt verzorgd door een team van eigen engineers. Zij berekenen hoeveel vermogen (lees: aantal panelen) er op het dak(en) passen; hoeveel energie er opgewekt zal worden (afhankelijk van de oriëntatie, de hellingshoek van de zonnepanelen, de locatie, het type panelen, de beschaduwing) en met behulp van het gecommuniceerde stroomverbruik wordt berekend hoeveel van de opgewekte energie er zelf gebruikt kan worden en hoeveel energie zal worden geleverd aan het net. Daarnaast wordt er in deze fase in samenspraak met de betreffende partner gekozen voor best passende oplossing voor het duurzame en financiële vraagstuk. Is dat een zonnestroomproject binnen een operational lease model, een koopmodel of mogelijk binnen een dakhuurmodel? Er wordt altijd op een transparante manier gewerkt naar een oplossing die voor alle partijen een verbetering en verduurzaming van de huidige situatie betekent.

Financiering

Het financieren van een zonnestroomproject gebeurt altijd op basis van de situatie van de betreffende partner en op basis van het gekozen model, lease, dakhuur of koop. In het geval van lease en dakhuur hoeft de dakeigenaar, vastgoedontwikkelaar, huurder en/of gebruiker niet te investeren. De zonnestroomontwikkelaar blijft eigenaar van het systeem en neemt de volledige investering voor haar rekening. 

(De 4 pijlers uit- en toegelicht in 110 seconden)

Realisatie

Nadat de detailengineering is voltooid en door een externe partij is goedgekeurd (standaard kwaliteitscontrole) en nadat de financiering is geregeld, volgt de realisatie van het zonnestroomproject. Dit gebeurt, wederom, volledig in eigen beheer. Eigen projectleiders en eigen opzichters / uitvoerders zorgen ervoor dat de realisatie soepel en volgens een strakke planning verloopt. Dit om een optimaal presterend zonnestroomproject te kunnen opleveren en garanderen.

Exploitatie

Nadat een zonnestroomproject is opgeleverd, in bedrijf is gesteld en door een externe partij is gekeurd, wordt het project binnen KiesZon overgedragen aan de afdeling Operations & Maintenance, die het project exploiteert. Dat houdt concreet in dat er, met eigen monteurs, preventief en correctief onderhoud wordt verricht, dat de energieopwekking dagelijks gemonitord wordt door onze data-analist en dat eventuele problemen binnen 24 uur gerapporteerd en behandeld worden. Deze afdeling is opgericht en ingericht om de zonnestroomprojecten in het portfolio van KiesZon optimaal te laten presteren en renderen.

Door op deze manier te werk te gaan, kunnen wij garanties bieden waar wij achter staan, en waarvan wij weten dat we ze de komende 15 tot 20 jaar kunnen blijven bieden. Zelf duurzame energie opwekken met behulp van zonnepanelen is met de opties die KiesZon biedt, dakhuur, operational lease en koop, en de volledig ontzorgende werkwijze van KiesZon binnen handbereik.

Vrijblijvend praten met één van onze accountmanagers of KiesZon in Rosmalen bezoeken? Neem eenvoudig contact met ons op om een (telefonische) afspraak in te plannen.

Contact