Terug naar nieuws

Toetreding IMVO Convenant Hernieuwbare Energie

KiesZon heeft zich aangesloten bij het IMVO Convenant Hernieuwbare Energie. In het convenant werken zonne- en windenergiebedrijven, vakbonden, NGO’s en de Nederlandse overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal verantwoord ondernemen (IRBC) in de duurzame energiesector.

“Mensen maken het verschil. Bij KiesZon vinden we het belangrijk dat iedereen vol enthousiasme en plezier, maar zeker ook in een veilige omstandigheden aan het werk kan. Hier stellen we hoge eisen aan. Niet alleen voor de mensen die bij KiesZon werken, maar in de hele keten. Voor iedereen die een steentje bijdraagt aan het oplossen van het verduurzamingsvraagstuk. Met onze deelname aan IMVO Convenant voor Hernieuwbare Energie bundelen we de krachten en zetten we samen de stap naar het doel om verantwoord ondernemen in de duurzame energiesector te bevorderen”, aldus Johan ter Borg, Director bij KiesZon

De leden van het IMVO Convenant brengen samen de risico’s in kaart in de waardeketen op het gebied van mensenrechten en milieu om ze vervolgens aan te pakken of te voorkomen, bijvoorbeeld met collectieve projecten. Inmiddels hebben 44 bedrijven, organisaties en overheden zich aangesloten bij dit convenant.

IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Meer informatie: IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector

Contact