Terug naar nieuws

Kansen voor lichtgewicht zonnepanelen, agrariërs, zonneparken en energiecoöperaties

Ook in 2024 blijft de SDE++-subsidie een cruciaal instrument voor het bevorderen van duurzame energieprojecten en het verwezenlijken van nationale en Europese doelstellingen op het gebied van CO2-reductie en hernieuwbare energie. Het budget voor deze subsidie bevat dit jaar € 11,5 miljard en biedt daarmee veelbelovende vooruitzichten voor de energietransitie in Nederland.

Op deze pagina:

Meer weten over de SDE++?

  Zon-PV op zwakke daken: innovaties en subsidies

  In Nederland zijn veel daken niet sterk genoeg om zonnepanelen te dragen. Daarom wordt er in 2024 een nieuwe categorie toegevoegd aan de SDE++ ronde: zonnestroomsystemen met kleine dakaanpassing. Met deze categorie kunnen zwakkere daken toch op kosteneffectieve wijze worden gebruikt om veel stroom op te wekken. Vooral de daken van schuren bij boerderijen en grote logistieke gebouwen met technische uitdagingen zijn hiervoor geschikt. Dankzij deze subsidie kunnen boeren en bedrijven makkelijker de overgang naar groene energie maken.

  De nieuwe subsidiecategorie is gericht op kleine aanpassingen aan de dakconstructie. Grote aanpassingen vallen buiten deze regeling, omdat de kosten volgens het Planbureau voor de Leefomgeving niet opwegen tegen het potentieel van deze daken.

  Lichtgewicht zonnepanelen

  Ook voor lichtgewicht zonnepanelen, die als oplossing dienen voor technische uitdagingen bij zwakke daken, komt geen aparte subsidiecategorie vanwege hun hoge kosten. Projecten met lichtgewicht zonnepanelen kunnen echter wel meedoen binnen de categorie voor zonnestroomsystemen met kleine dakaanpassingen. Hierdoor kunnen zij een gedeeltelijke vergoeding krijgen voor hun extra kosten.

  De SDE++ regeling biedt dus een slimme oplossing om zwakke daken optimaal te benutten voor duurzame energieopwekking, zonder de kosteneffectiviteit uit het oog te verliezen. Dit maakt het voor boeren en bedrijven mogelijk om een belangrijke rol te vervullen in de energietransitie en bij te dragen aan een substantiële duurzame elektriciteitsproductie.

  Innovatieve zonnedaken

  Als innovatieve ontwikkelaar van grootschalige zonnedaken, hebben we al veel ervaring opgedaan met uitdagende projecten en daken die door de constructie beperkt waren. Zo hebben we bijvoorbeeld bij Verbrugge Terminals lichtgewicht zonnepanelen geplaatst omdat een deel van de daken het gewicht van normale zonnepanelen niet konden dragen.

  Lees meer over de innovatieve aanpak van zonnedaken.

  Natuurinclusieve eisen voor zonneparken

  Naast zon-PV op zwakke daken is er een focus op natuurinclusieve zonneparken op land. Gemeenten die vooruitstrevend zijn en natuurinclusieve eisen hebben opgenomen, worden hierbij gesteund. Nieuwe categorieën binnen de SDE++ omvatten projecten met verplichte natuurinclusieve maatregelen en benadrukken het belang van natuurinclusiviteit in duurzame zonne-energie. We hebben een uitgebreid kennisbankartikel geschreven over de natuurinclusieve eisen bij zonneparken.

  Succesvolle voorbeeldprojecten

  Het ontwerpen en beheren van zonneparken vereist een holistische benadering waarbij landschappelijke, ecologische, bodem- en waterkwaliteitsaspecten evenwichtig worden meegenomen. Door strikte naleving van maatschappelijke eisen kan een zonnepark niet alleen bijdragen aan duurzame energieoplossingen, maar ook aan de versterking van de lokale ecologische en landschappelijke waarden. Voldoende open ruimte tussen de zonnepanelen, regelmatige monitoring en een doordacht beheerplan zijn van cruciaal belang voor het succes op de lange termijn.

  Onderstaand een aantal voorbeeldprojecten van zonneparken waarbij de maatschappelijke eisen zoals multifunctioneel ruimtegebruik, landschappelijke inpassing en biodiversiteit zijn toegepast.

  Energiecoöperaties en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

  Een ander belangrijk aspect van de SDE++-subsidie in 2024 is de versterkte nadruk op energiecoöperaties en de introductie van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Deze regeling is specifiek ontworpen om energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren te ondersteunen, waarbij rekening wordt gehouden met hun unieke omstandigheden. De SCE wordt dit jaar verder uitgebreid om ook grotere projecten voor zon-PV en windenergie in te dienen, waardoor energiecoöperaties meer mogelijkheden krijgen om bij te dragen aan de energietransitie.

  De focus op energiecoöperaties en de ondersteuning door middel van de SCE benadrukken het streven naar maatschappelijke eisen voor zonneparken, inclusiviteit, samenwerking en diversificatie binnen de duurzame energietransitie. Een mooi voorbeeld waarbij de SCE-subsidie heeft bijgedragen bij het financieren van een duurzaam en sociaal verantwoord zonneproject is het Zonnepark Graafsebaan in Rosmalen.

  Met deze versterkte rol kunnen energiecoöperaties een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van duurzame energieprojecten en de transitie naar een groenere toekomst in Nederland. Lees meer over het behalen van duurzame doelstellingen met behulp van zonneparken.

  Meer weten over de SDE++-subsidie 2024?

  KiesZon verzorgt de volledige SDE++- subsidie aanvraag voor bedrijven helemaal kosteloos. Dit is inclusief het projectplan, een legplan en een haalbaarheidsstudie. Daarmee bespaart u al snel €1000.

  aanvragen SDE++-subsidie 2024

  Contact