Terug naar nieuws

Op 1 mei vierde KiesZon haar 15e verjaardag. Met de eerste leasepropositie van een zonnedak in 2009 kwam duurzame energie dichterbij de eindklant. Gedreven door de energietransitie en vraag vanuit de markt naar integrale energieoplossingen groeide KiesZon uit tot een volwaardige energiepartner, met inmiddels 100 vakmensen in dienst die daaraan bijdragen. Algemeen Directeur van KiesZon Johan ter Borg: ‘De mens staat centraal in onze Brabantse onderneming met het karakter van een familiebedrijf.’

‘Ik zeg altijd ‘mensen maken écht het verschil’. Hard werken en Brabantse gemoedelijkheid gaan hier hand in hand’, schetst Johan de bedrijfscultuur. ‘De mens centraal betekent bij KiesZon ook dat we kijken hoe collega’s optimaal kunnen functioneren en samenwerken vanuit de verschillende vakgebieden. Bij KiesZon vinden we de onderlinge, nauwe samenwerking net zo belangrijk als een vertrouwensrelatie met onze samenwerkingspartners. Dat wij een goede verstandhouding hebben met collega-ondernemers binnen onze branche is geen toeval. Partnership is een belangrijke kernwaarde van KiesZon. Partnership past bij onze overtuiging dat deze tijd vraagt om krachten te bundelen, uitdagingen keten-overstijgend aan te pakken, kennis te delen en met elkaar de volgende stap te zetten in de energietransitie.’

‘ENKELVOUDIGE OPLOSSINGEN ZIJN VANDAAG DE DAG NIET MEER AAN DE ORDE’

Bredere scoop

‘Als KiesZon-team hebben we in de afgelopen 15 jaar de basis gelegd voor deze volgende stap: een 100 procent groene stroomvoorziening. Mede dankzij Greenchoice, van wie we sinds 2016 een dochter zijn en door wie onze scope breder is geworden. We werken ook nauw samen met een andere dochter van Greenchoice, Everday, specialist in onderhoud en monitoring. Binnen onze organisatie geven we invulling aan een langetermijnstrategie, waarbij we laten zien dat duurzaamheid verder gaat dan voldoen aan milieunormen. Met elkaar stellen we doelen en geven we invulling aan onderwerpen, zoals een positieve impact op biodiversiteit. We staan voor een sociaal en rechtvaardig energiesysteem en een eerlijke, verantwoorde bedrijfsvoering. Op basis van deze waarden kiezen we ook onze samenwerkingspartners met wie we gezamenlijk impact willen maken.’

Maatwerk

‘Wij ontzorgen ondernemers op het gebied van hun brede energievraagstuk. We financieren, ontwikkelen en realiseren integrale energieprojecten, zowel op land als op dak. Dit doen we met name voor vastgoedontwikkelaars. Waar we 15 jaar geleden enkel zonnepanelen aanbrachten op het dak, bieden we nu breder maatwerk. Dat begint met goed luisteren naar de klant. Wat is het energievraagstuk? Niet ‘wat kost een MWp’, maar ‘wat kost een kWh’. Dat is een andere insteek, waardoor we eraan bijdragen energie beschikbaar te maken voor onze relaties tegen een zekere prijs.’

Netcongestie

‘Je hoeft de krant maar open te slaan en je komt het onderwerp netcongestie tegen. We lezen over economische ontwikkelingen, over elektrificatie, kortom de hele verduurzaming gaat onze totale industrie aan, ook vanuit de CSRD-regelgeving. Het energievraagstuk is echt een topic. Normaal gesproken is een ondernemer bij wijze van spreken een dag in het jaar bezig met energieverbruik, maar nu kost het hem dagelijks hoofdbrekens. De energievoorziening is een kostenaspect geworden en veroorzaakt een rem op investeringen en ontwikkelingen van het bedrijf. Uitbreiden kan eenvoudigweg niet wegens gebrek aan capaciteit. Ook vanwege Europese regelgeving is verduurzamen een must. Rondom de ondernemer zien we dus veel uitdagingen. Kort door de bocht; als zijn problemen niet worden opgelost, vertrekt hij naar het buitenland. Vastgoedontwikkelaars gaan niet investeren als ze niet zeker zijn van een huurder. Wat ik hiermee wil zeggen, is dat enkelvoudige oplossingen vandaag de dag niet meer aan de orde zijn; niet langer enkel ‘zon op dak’ of ‘zon op land’, niet langer een opzichzelfstaande investering, niet een individuele batterij.’

Netcongestie oplossingen

Met KesZon netcongestie oplossingen bieden we een geïntegreerde energieoplossing die zorgt voor betaalbare en gegarandeerde energie. Het is een oplossing op plekken waar beperkt, of helemaal geen stroomafname of teruglevering mogelijk is. De optimale energiebalans wordt gecreëerd door opwek en verbruik slim te combineren met energieopslag. De aansluitcapaciteit wordt beter benut. Zo kan er zonder capaciteit op het net toch gebouwd worden.”

Meer informatie: Netcongestie oplossingen

‘WIJ ONTZORGEN ONDERNEMERS OP HET GEBIED VAN HUN BREDE ENERGIEVRAAGSTUK’

Energievraagstukken - netcongestie

Integrale oplossingen

‘KiesZon is nu meer integraal onderdeel van de totale energieketen. We willen ontzorgen door tot de kern van het energieprobleem van de klant door te dringen en dit op te lossen. Alles hangt met elkaar samen en dat zie je op dit moment in heel Nederland, specifiek op het energiegebied. De maatschappij wordt complexer. Als je iets wilt realiseren, moet je naar elkaar luisteren en samenwerken. Waar ons werk 15 jaar geleden relatief eenvoudig was, zijn er nu allerlei varianten denkbaar en werken we aan noodzakelijke, integrale maatwerkoplossingen. Uiteindelijk wil je als ondernemer voldoende stroom voor het bedrijf, waar en wanneer je die maar nodig hebt. Dankzij een integrale aanpak van het complete energievraagstuk kunnen we dat bij KiesZon bieden. We kijken hiervoor naar de primaire doelstelling van onze klant. Deze doelstelling kan variëren van de optimalisatie van de aansluiting, duurzaamheidsambities, voldoen aan wetgeving of financiën. Het is aan ons om de juiste puzzelstukjes bij elkaar te zoeken en zo de ideale puzzel voor de klant te leggen. Mede doordat we onderdeel zijn van Greenchoice hebben we hiervoor alles in huis: we leveren de infrastructuur, we optimaliseren het verbruik en bieden toegang tot de energiemarkten.’

Belangrijkse innovaties

‘Om als bedrijf te blijven groeien en te blijven ontwikkelen, moeten we slimmer omgaan met het energievraagstuk van vandaag en morgen’, besluit Johan. ‘Realisatie van een integrale energieoplossing, waarbij onder andere energie-opwek, -opslag en sturing gecombineerd worden, levert hier een belangrijke bijdrage aan. Naar mijn overtuiging zijn dit drie belangrijke innovaties voor een duurzame logistieksector van de toekomst.’

Contact