Terug naar nieuws

Een integrale oplossing voor elk energievraagstuk

Nederland werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrijkomt. In 2050 moet de energievoorziening vrijwel volledig duurzaam en CO2-neutraal zijn. Veel bedrijven zijn gemotiveerd om te verduurzamen, maar worden geconfronteerd met uitdagingen bij dit proces. Fabio Pisano, Manager Business Integrated Solutions bij KiesZon, gelooft dat een totaaloplossing voor het gehele energievraagstuk van bedrijven een oplossing kan bieden.

In samenspraak met de Europese Unie streeft Nederland naar een Europees CO2- reductiedoel van 55%. Een overgang naar een duurzame energievoorziening is belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien zijn fossiele brandstoffen steeds minder beschikbaar en wil Nederland niet volledig afhankelijk zijn van energie uit andere landen. Verduurzaming staat bij veel bedrijven dan ook hoog op de agenda. Het opnemen van sustainability goals in de bedrijfsvoering is inmiddels meer regel dan uitzondering. “Ook eigen energieambities en het kostenbesparende element zijn belangrijke redenen om te verduurzamen”, aldus Pisano.

Integrale oplossing

Maar hoe kun je als bedrijf in een snel veranderende energiesector verduurzamen en uitbreiden? Soms wil je dit wel, maar kun je dit simpelweg niet doen vanwege beperkingen op het elektriciteitsnetwerk. Of kost het verduurzamingstraject dusdanig veel tijd en energie, terwijl het net zo belangrijk is je te blijven richten op je kernactiviteiten. Pisano benadrukt dat een integrale oplossing voor het gehele energievraagstuk van bedrijven uitkomst kan bieden. “Voor bedrijven die een verduurzamingstraject willen inzetten, is er sprake van fragmentatie in de keten: er zijn veel partijen waar men zaken mee kan doen. Deze partijen werken meestal los van elkaar, terwijl de oplossing in de meeste gevallen vraagt om integratie van systemen. De hulpvraag is veel breder en vraagt om maatwerkoplossingen. Bij KiesZon denken we aan de voorkant mee over deze energievraagstukken. Zorg dat je de bestaande uitdaging oppakt en een maatwerk oplossing kan bieden. Zo blijft de bedrijfscontinuïteit voorop staat en kunnen bedrijven zich focussen op hun core business.”

Power 2 Build

De energievoorziening speelt een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van vastgoed, maar ook in de verdere groei van organisaties. Uitdagingen als het niet kunnen ontwikkelen in gebieden met netcongestie of het vermogen van de netaansluiting dat niet (meer) toereikend is voor bedrijfsactiviteiten zijn voor veel organisaties niet onbekend. Pisano: “Het is belangrijk om de energieambities van de organisatie te verkennen. Wat is het energievraagstuk van deze organisatie? Maar vooral: welke oplossingen kunnen er geboden worden?

Met Power 2 Build bieden we een geïntegreerde energieoplossing die zorgt voor betaalbare en gegarandeerde energie. Het is een oplossing op plekken waar beperkt, of helemaal geen stroomafname of teruglevering mogelijk is. De optimale energiebalans wordt gecreëerd door opwek en verbruik slim te combineren met energieopslag. De aansluitcapaciteit wordt beter benut. Zo kan er zonder capaciteit op het net toch gebouwd worden.”

Meer informatie: Power 2 Build

Ontzorgen

KiesZon gelooft in het proactief benaderen van de energiemarkt door te ontzorgen. Bedrijven dienen toegang te hebben tot duurzame stroom en aanverwante diensten, zoals zonne-energieproductie, het gebruik van opgewekte zonnestroom, opslag, elektrische infrastructuur en het onderling delen van opgewekte energie. Al deze activiteiten hebben onderling in meer of mindere mate invloed op elkaar. “We ondersteunen en helpen bij het ontwerpen, realiseren, financieren en exploiteren van deze duurzame assets.”

Datatransitie en energietransitie complementair

Veel van de totaaloplossingen zijn gebaseerd op zonne-energie als duurzame energiebron. Echter, de zon schijnt niet altijd terwijl de energiebehoefte wel doorloopt. Pisano: “We kunnen redelijk voorspellen wanneer de zon schijnt, maar feit blijft dat duurzame stroom onvoorspelbaarder is dan grijze stroom. Het beschikken over data is hierbij essentieel. De datatransitie en energietransitie zijn daarom complementair aan elkaar. We hebben data nodig om klanten te kunnen helpen met een integrale oplossing. Door data driven te sturen, maken we opgewekte stroom voorspelbaarder en optimaliseren we elke kWh die we produceren. Slim organiseren van het energieverbruik en daarmee energiemanagement krijgt een sleutelrol.

Met deze energieoplossingen komen we tot een 100 procent groene stroomvoorziening en een betrouwbare energievoorziening voor de klant.”

Laden op Zon

De transitie van fossiel naar elektrisch heeft zijn intrede gedaan in het wegvervoer en zal de komende jaren versnellen. Veel bedrijven kiezen er daarom voor te verduurzamen door het wagenpark te elektrificeren. Deze elektrische voertuigen dienen ergens geladen te worden, rekening houdend met de beperkingen op het elektriciteitsnet en met wet- en regelgeving rondom emissieloos vervoer. Pisano: “Met Laden op Zon kan de klant zonder investering de beschikking krijgen over laadinfrastructuur die gevoed wordt uit de zonnepanelen op het dak, geheel ontzorgd en toekomstbestendig.

Meer informatie: Laden op zon

Meer weten?

Manager Business Integrated Solutions

Fabio Pisano

Fabio Pisano

Veel bedrijven zijn gemotiveerd om te verduurzamen, maar worden geconfronteerd met uitdagingen bij dit proces. KiesZon biedt oplossingen voor deze uitdagingen. Samen zetten we de volgende stap in de energietransitie.

Vrijblijvend adviesgesprek

    Type contact

    Diensten

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens verwerken.

    Contact