Terug naar nieuws

Complexiteit energietransitie neemt snel toe

Mensen maken het verschil

Ontwikkeling, financiering, realisatie, exploitatie en onderhoud – KiesZon, onderdeel van Greenchoice, doet het allemaal. Eind 2023 stond de teller op maar liefst 265 operationele zonne-energiecentrales, goed voor een vermogen van 350 megawattpiek. Algemeen directeur Johan ter Borg ziet de markt echter snel veranderen. ‘De behoefte aan integrale oplossingen, bijvoorbeeld het combineren van zon met batterijen, ev-laders en slimme sturing – groeit snel. Die projecten vragen om nieuwe expertise, samenwerking en creativiteit. En wat dat betreft ben je bij KiesZon aan het goede adres.’

KiesZon werd in 2009 opgericht. Hetzelfde jaar realiseerde het bedrijf het eerste volledig gefinancierde zonnestroomproject van Nederland. 21 Amsterdamse scholen werden voorzien van in totaal 2.800 zonnepanelen. Dat was de opmaat naar groot succes. In 2016 werd KiesZon overgenomen door Greenchoice. Dat gaf een volgende boost aan de groei. KiesZon groeide uit tot een van de grootste ontwikkelaars en epc-contractors in de Nederlandse zonne-energiemarkt.

Zonnedaken en zonneweiden

‘Anno 2023 zijn we een uitgesproken specialist in grote zonnedaken’, vertelt Ter Borg. ‘Daarbij focussen we ons met name op commercieel vastgoed en logistieke bedrijven. We hebben 2 financieringsopties ontwikkeld die zonnepanelen zonder te investeren mogelijk maken. Operational lease en dakverhuur. Maar het is ook mogelijk om een zonnedak bij ons te kopen, waarbij we op verzoek van de klant het onderhoud kunnen verzorgen. Daarnaast ontwikkelen en realiseren we zonneweides.’

‘Alle uitdagingen zijn in goede handen bij KiesZon’

Mens en milieu

Het is geen geheim dat de businesscases van grote zonne-energieprojecten in Nederland de afgelopen jaren steeds meer onder druk zijn komen te staan. Ter Borg wijst daarbij allereerst op de gestegen rente, die de financiering van projecten lastiger maakt. De stijgende rente komt bovenop de dalende SDE++-subsidie en de mogelijke afschaffing daarvan. En ondanks dat de prijzen van zonnepanelen recent een dalende trend laten zien, zagen we afgelopen 2 jaar juist stijgende materiaalprijzen en installatiekosten. Hij haalt in dit verband het project Zonnepark Hazenwinkel in de gemeente Geldrop-Mierlo aan. Daarinparticiperen 3 partijen: initiatiefnemer en landeigenaar familie Verhoeven, de lokale energiecoöperatie Morgen Groene Energie Gulbergen en KiesZon.

Klantvraag centraal

‘Dit zonnepark telt bijna 30.000 zonnepanelen, gezamenlijk goed voor 18,1 megawattpiek aan vermogen’, vertelt Ter Borg. ‘Er wordt meerwaarde gecreeerd voor mens, dier, natuur en milieu, onder andere door het gebruik van een kruidenrijk grasmengsel en de schapen die er gaan grazen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat dit zonnepark met volledig lokaal eigendom gerealiseerd zou worden. Het bleek echter heel lastig om dit project financieel rond te krijgen. Door vanuit Greenchoice en KiesZon integraal naar de waarde van het zonnepark te kijken, hebben we gezamenlijk toch de business-case rond gekregen. Dat onderstreept dat je er tegenwoordig vaak niet meer mee komt als je je alleen maar op jezelf richt, alleen maar je producten en diensten verkoopt. De klantvraag staat steeds meer centraal bij KiesZon – goed luisteren, bepalen waar ze echt behoefte aan hebben en met oplossingen komen. Wij zijn daar inmiddels goed in, bij zowel projecten op land als op dak.’

Over KiesZon

KiesZon heeft met haar partners de afgelopen tien jaar de basis gelegd voor de volgende stap in de energietransitie: een 100 procent groene stroomvoorziening. Ze integreren innovaties in slimme energiesystemen, met het zonnedak als basis. Zo bouwt KiesZon de elektrische infrastructuur van de toekomst en maakt het vastgoed niet alleen aantrekkelijker, maar ook toekomstbestendig.

Over Greenchoice

Greenchoice is het moederbedrijf van KiesZon. ‘We weten allemaal dat het duurzamer kan, zelfs moet. Dus is het tijd om keuzes te maken, hoe lastig dit ook is. En zoals bij veel dingen die lastig zijn, kun je daar wel wat hulp bij gebruiken. Daarom zijn wij er: Greenchoice. Wij willen dat iedereen kan profiteren van de energietransitie’, stelt het bedrijf zelf. Greenchoice is ‘Industrie Leider’ in de Sustainable Brand Index 2023.

Referentieprojecten

KiesZon is actief in de verduurzaming van commercieel vastgoed, logistieke bedrijven en de realisatie van zonneweides. Zo realiseerde het in opdracht van Intospace een zonnedak van in totaal 20.600 zonnepanelen in Venlo. Een tweede voorbeeld is de verduurzaming van een pand van WDP in Amsterdam door hier 3.516 zonnepanelen op het dak te plaatsen. In opdracht van Cosun Beet Company realiseerde KiesZon een grondgebonden zonnepark bestaande uit 64.705 zonnepanelen in Puttershoek. Ook realiseert KiesZon een grondgebonden zonnepark Hazenwinkel – samen met de Familie Verhoeven en de Coöperatie Morgen Groene Energie – bestaande uit 29.088 zonnepanelen.

Geen aansluiting

Ter Borg: ‘Tegelijkertijd gaat de Nederlandse energietransitie een nieuwe fase in. Simpelweg zoveel mogelijk zonnepanelen leggen is niet langer voldoende. Het is goed dat we nu veel groene stroom produceren. Maar onze elektriciteitsnetten lopen op dit moment snel vol. Het gevolg is dat op heel wat plekken nieuwe bedrijven niet meer worden aangesloten op het net, en bestaande bedrijven die willen uitbreiden hun aansluiting niet mogen verzwaren. Het feit dat bedrijven hun bedrijfsactiviteiten niet kunnen opstarten of uitbreiden, remt de economische groei in Nederland af. Bovendien zit netcongestie de vergroening van ons energiesysteem in de weg. Er moeten nog heel veel zonnepanelen bij, maar dat wordt een steeds grotere uitdaging.’

‘Simpelweg zoveel mogelijk zonnepanelen leggen, is niet langer voldoende’

Betaalbaar en gegarandeerd

De grootschalige uitrol van het afgelopen decennium betekende een kickstart voor de energietransitie. Een nieuwe tijd vraagt echter om een nieuwe aanpak’, stelt Ter Borg. ‘Met het toenemen van de Nederlandse netproblematiek, zowel aan de vraag- als aanbodzijde, groeit de behoefte aan integrale oplossingen voor de verduurzaming van bedrijven, en meer autonomie in hun energievoorziening. Een van de integrale oplossingen die KiesZon in dit kader biedt, is ‘Power 2 Build’. Door een combinatie van opwek, batterijen en slim verbruik wordt een optimale energiebalans gecreëerd. Dat zorgt voor een betaalbare en gegarandeerde energievoorziening. Een tweede propositie is ‘Laden op Zon’. Waar de elektrificatie van auto’s en vrachtvervoer een vlucht gaat nemen, creëert KiesZon een toekomstbestendige laadinfrastructuur die maximaal gevoed wordt uit de zonnepanelen op het dak.

Netcongestie oplossingen

Met KiesZon netcongestie oplossingen bieden we een geïntegreerde energieoplossing die zorgt voor betaalbare en gegarandeerde energie. Het is een oplossing op plekken waar beperkt, of helemaal geen stroomafname of teruglevering mogelijk is. De optimale energiebalans wordt gecreëerd door opwek en verbruik slim te combineren met energieopslag. De aansluitcapaciteit wordt beter benut. Zo kan er zonder capaciteit op het net toch gebouwd worden.”

Meer informatie: Netcongestie oplossingen

Goede handen

Ter Borg: ‘Dit type projecten begint met het doorgronden van wat een bedrijf echt nodig heeft. Op basis daarvan bieden we een maatwerkoplossing. Het modelleren van energieopslag en het managen van energieproductie en -verbruik is waar we goed in zijn. De volgende opgave is die integrale systemen zó ontwerpen dat ze optimaal renderen, ook op de lange termijn. Dat vraagt om een nieuwe set aan competenties en skills. En waar bijvoorbeeld opslag en/of ev-laders worden toegevoegd aan zonnepanelen, de onvoorspelbaarheid van de energiemarkten toeneemt en netcongestie nu echt een issue wordt, wordt het genereren van een maximale opbrengst ook niet gemakkelijker. De complexiteit van het energiesysteem en het managen ervan wordt dus alsmaar groter. Al die uitdagingen zijn in goede handen bij KiesZon. Onze mensen maken het verschil. Ze hebben niet alleen een indrukwekkende technische kennis en ervaring, maar ook een enorme passie voor de energietransitie.

Juist dat maakt werken bij KiesZon zo leuk en mooi.
Bovendien zijn ze enorm gedreven om van ieder project – hoe ingewikkeld dat ook is – een groot succes te maken.’

Contact