Terug naar nieuws

KiesZon voor complete ontlading van uw energiestress

Tackel duurzaamheidsdoelen én beperkte netcapaciteit met duurzame energiesystemen.

De logistieke sector staat voor grote duurzaamheidsvraagstukken. De energietransitie is onontkoombaar en komt met vele uitdagingen. Bijvoorbeeld verplichte aantallen laadpalen en versnelde elektrificatie van de vloot. Met aan de andere kant de beperkte netcapaciteit. KiesZon helpt ondernemers uit deze spagaat met integrale energieoplossingen.

“Een projectontwikkelaar investeert in een stuk grond voor een nieuw distributiecentrum. Ideaal als logistieke cityhub met elektrische voertuigen die de last mile bedienen. Geen gekke gedachte, want per 1 januari 2025 stellen de 30 grootste gemeentes flink wat meer emissievrije zones in. Door netcongestie is in dit gebied alleen een kleinverbruik-aansluiting beschikbaar, terwijl er veel meer capaciteit nodig is om de elektrische voertuigen te laden. Hierdoor kan de projectontwikkelaar zijn project niet verder ontwikkelen. Bij bestaande bouw zien we een vergelijkbaar probleem: huurders kunnen hun elektrische vloot niet uitbreiden. Dit is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering”, vertelt Marianne Postmus.

Verduurzaming en netcapaciteit

Marianne is, net als Tom Hellevoort en Tom Markus, productontwikkelaar/projectmanager bij KiesZon. Dagelijks verlossen zij huurders en vastgoedeigenaren van hun energiestress met zonnestroom en meer. Zonnestroom is vaak de eerste stap bij verduurzaming van de energievoorziening. Het dak vol leggen met zonnepanelen voor stroomopwekking lijkt niet zo ingewikkeld. Maar daarmee ben je er niet. Teruglevering bijvoorbeeld wordt door de netbeperking ook steeds moeilijker. Hoe ga je daarmee om? KiesZon, sinds 2016 dochterbedrijf van Greenchoice, heeft alle kennis, kunde en techniek in huis om de energievoorziening van bedrijven te verduurzamen, ook in gebieden waar sprake is van netcongestie.

Over Power 2 Build

Met Power 2 Build bieden we een geïntegreerde energieoplossing die zorgt voor betaalbare en gegarandeerde energie. Het is een oplossing op plekken waar beperkt, of helemaal geen stroomafname of teruglevering mogelijk is. De optimale energiebalans wordt gecreëerd door opwek en verbruik slim te combineren met energieopslag. De aansluitcapaciteit wordt beter benut. Zo kan er zonder capaciteit op het net toch gebouwd worden.”

Meer informatie: Power 2 Build

Lokale energiebalans

“Wij gaan altijd uit van de ambitie van de klant. Hoe houden zij met de duurzaamheidseisen en stroombeperkingen hun bedrijfsvoering optimaal?”, vertelt Tom Hellevoort. “Moeten bijvoorbeeld 20 elektrische voertuigen 100 kilometer afleggen, dan zorgen wij dat ze volgeladen zijn op het moment dat ze vertrekken. Dat realiseren we met bijvoorbeeld zonnepanelen die de energie opwekken en batterijen waarin we de overcapaciteit opslaan. Dat resulteert in slimmer gebruik van de netaansluiting. En is een oplossing voor de beperking op het verbruik. Door op het juiste moment op- en af te schalen, realiseren we de lokale energiebalans.” “Zo zijn er ook klanten die meer zonnepanelen plaatsen dan noodzakelijk is voor de eigen stroomvoorziening. Die overcapaciteit kan niet altijd terug het net op. Door slimme sturing, het op het juiste moment gebruiken van de energie en aanvullend de energie op te slaan, kun je die capaciteit toch benutten.”

Holistische aanpak, ook zonder investering

Omdat de uitdagingen zo groot zijn, weten ondernemers vaak niet waar ze moeten beginnen. Want er moet heel veel: de CO2- uitstoot verminderen, voldoen aan steeds strengere energielabels, een verplicht aantal laadpalen plaatsen. Dat kost veel tijd. Bovendien wordt de totale energievoorziening complexer. Dat vraagt specialistische kennis. Energievoorziening is geen core business van vastgoedeigenaren en huurders. Maar wel van KiesZon, dat zich onderscheidt met een totaalaanpak.

Business Integrated Solutions - Zonnedaken

“Wij benaderen het energievraagstuk als een geheel en bieden een complete oplossing voor alle onderdelen”, vervolgt Marianne. “Het zonnedak, de batterijen, de laadinfrastructuur, de noodstroomvoorziening, noem maar op, vragen om centrale aansturing. De hele energieketen verzorgen wij voor de klant. Van vergunningaanvraag tot implementatie en exploitatie. Inclusief backoffice en onderhoud. Dat begint met wat wij energiemodellering noemen. We berekenen de optimale energievoorziening. Zon is vaak de basis. Vervolgens bepalen we hoe je de duurzaam opgewekte stroom zo efficiënt mogelijk inzet. Als de klant dat wil, kan dat zonder eigen investering.”

Referenties

KiesZon heeft de energievoorziening verduurzaamd van onder meer:

Klaar voor de toekomst

Een infrastructuur verzorgd door KiesZon is, afhankelijk van de specifieke situatie, direct geschikt voor balancering van de lokale energievoorziening. Opgewekte zonnestroom wordt lokaal effectief benut. Pieken in verbruik kunnen worden verlaagd, wat helpt om de regionale congestie tegen te gaan. Zodra de netbeperking is opgelost, wordt de lokale infrastructuur ook geschikt voor balancering van het energienet.

KiesZon: BIS Team

“Vanaf dat moment is de eigen energievoorziening niet alleen geschikt voor de lokale energiebalans. “Zo kan een batterij ingezet worden voor de balancering van het energienet; dit om het net op 50 Hertz frequentie te houden en stroomstoringen te voorkomen”, meent Postmus. “Als er te veel stroom het net opgaat, grijpt de netbeheerder in door bijvoorbeeld bij kwekerijen de lampen aan te zetten. Inzet van batterijen is een alternatief”, vult Markus aan. “Doordat wij een portofolio van klanten met batterijopslag hebben, kunnen wij helpen het landelijk energienet in balans te houden. Hierdoor kunnen wij ook een betere kWh-prijs bieden voor onze klanten.” Klanten hebben daar overigens geen omkijken naar. KiesZon verzorgt de duurzame energievoorziening en denkt ook mee over de financiering ervan, zonder omkijken voor de klant.

Meer weten?

Manager Business Integrated Solutions

Fabio Pisano

Fabio Pisano

Veel bedrijven zijn gemotiveerd om te verduurzamen, maar worden geconfronteerd met uitdagingen bij dit proces. KiesZon biedt oplossingen voor deze uitdagingen. Samen zetten we de volgende stap in de energietransitie.

Vrijblijvend adviesgesprek

    Type contact

    Diensten

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens verwerken.

    Contact