Food

De foodsector verbruikt veel energie en KiesZon zorgt ervoor dat die energie duurzaam kan worden opgewekt. Meer dan eens liet een grote naam uit de foodsector daarom van hun dak ene duurzame energiecentrale maken.