Terug naar nieuws
19 maart 2018

Zonneweides in beeld!

Trouw schreef, n.a.v. een door KiesZon georganiseerde informatieavond verleden week in Valthermond, een stuk over zonneweides en de wijze waarop die gevisualiseerd worden. KiesZon is druk met de ontwikkeling, financiering, realisatie en uiteindelijk de exploitatie van twee zonneweides (elk ter grootte van 5 hectare) in Valthermond. De solar revolutie reikt verder dan enkel daken. Ook op, daarvoor geschikte, stukken grond is het mogelijk met zonnepanelen duurzame, groene stroom op te wekken.

KiesZon is druk met de ontwikkeling van meerdere zonneweides en let hierbij sterk op de landelijke inpassing en stemt die inpassing met omwonenden en bewoners af door onder meer info-avonden te organiseren waar in gesprek kan worden gegaan over de weides. In het voortraject van de totstandkoming van een zonneweide, laat KiesZon hoge kwaliteit visualisaties maken om een zeer precies beeld te kunnen schetsen van de zonneweide. Dergelijke visualisaties werden ook in Valthermond getoond tijdens de info-avond, waar Trouw vervolgens verslag van maakte.

Lees het hele artikel op de website van Trouw.