Terug naar nieuws
17 mei 2023

Zonneveld Dassenberg officieel geopend

Ruim 17.000 panelen, goed voor een jaarlijkse zonnestroomproductie van 8,7 miljoen kWh. Ter vergelijking: hiermee kunnen circa 3.200 huishoudens van stroom worden voorzien. Dat is wat Zonneveld Dassenberg oplevert. Het zonneveld is de eerste van twee zonnepark-pilots in de gemeente Bergen op Zoom. Het is in december 2022 in gebruik genomen, maar wordt vandaag officieel geopend.

De projectlocatie ligt nabij Landgoed Dassenberg, aan de Halsterseweg tussen de kassen en de A4 in Lepelstraat, en heeft een oppervlakte van ongeveer 6 hectare. Het zonneveld is gebouwd op landbouwgrond die minder geschikt is voor oogsten. Door op dit land zonne-energie op te wekken, heeft de grond alsnog een goede functie gekregen. Rondom het zonneveld komen struweelhagen en bloem- en kruidenrijke grassen die de biodiversiteit vergroten. Daarnaast wordt 0,60 euro per geproduceerde MWh afgedragen aan Stichting Energietransitie Bergen op Zoom (StEB). Deze stichting is er ‘voor en door inwoners’ en zet zich in voor verduurzaming van het energieverbruik (inclusief energiebesparing) van alle inwoners van de gemeente Bergen op Zoom.

Ongeveer 50 burgers uit de gemeentes Bergen op Zoom en Steenbergen hebben de realisatie van het project mede mogelijk gemaakt. Zij hebben mee geïnvesteerd in het zonneveld door een deel van de bouwkosten in te brengen. Voor deze mede-investeerders, omwonenden en andere betrokkenen wordt vanmiddag om 16.00 uur een feestelijke opening georganiseerd. Ook wethouder Verroen en voorzitter Wim van den Bergh van StEB zijn aanwezig.

Het project is een initiatief van de grondeigenaren en energietransitiebureau Odura uit ‘s-Hertogenbosch. Michel Suijkerbuijk, mededirecteur van Odura: ‘Dit is het eerste zonnepark van de gemeente Bergen op Zoom met burgerparticipatie, en dat verdient natuurlijk een feestelijke opening. We zijn erg blij dat het zonneveld gereed is en conform verwachting produceert, zeker nu de zonnigste maanden van het jaar zijn aangebroken. Mede dankzij de burgerparticipatie en de samenwerking met StEB belanden de voordelen van het project ook in de omgeving. Dat vinden we belangrijk, samen met de productie van duurzame energie uiteraard.’

Het zonneveld is gebouwd door KiesZon uit Rosmalen. KiesZon is onderdeel van Greenchoice en vooroploper in de realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Erik Versteeg, Directeur B2B bij KiesZon: “De samenwerking met Odura, omwonenden, de gemeente Bergen op Zoom en de netbeheerder is erg effectief geweest. Meerdere uitdagingen in dit project zijn in goede samenspraak aangepakt en opgelost. Alle betrokken partijen hebben steeds het einddoel voor ogen gehouden: een duurzame stroomvoorziening. Het systeem is ook voorzien van de laatste technologie: het wordt automatisch afgeregeld op de netcapaciteit en tevens wordt er een energieopslag aan toegevoegd waarmee verdere optimalisatie mogelijk geworden is. Alle systemen werken geïntegreerd samen.”