Terug naar nieuws
1 maart 2018

Zonnepanelen in veldopstelling

KiesZon ontwikkelt, financiert, realiseert en exploiteert grootschalige zonnestroomprojecten, voor dakgebonden systemen, maar ook voor grondgebonden systemen. De solar revolutie laat zich namelijk niet beperken tot enkel daken en als we de 2020 doelstellingen willen behalen, moeten we, vanzelfsprekend rekening houdend met alle betrokken partijen, zoveel mogelijk schone en duurzame energie zien op te wekken met behulp van met name zonnepanelen. 

Grondgebonden zonnestroomprojecten worden vaak een veldopstelling genoemd of een zonneweide, zonne-akker of zonnepark. KiesZon hanteert in de regel de benaming zonneweide en is momenteel met meerdere partijen ver in de ontwikkelfase van enkele zonneweides.

Bij een zonneweide zijn er in de regel twee mogelijkheden, de zonnepanelen in een zuid opstelling monteren of in een oost-west opstelling. Afhankelijk van de ligging en vorm van het veld, de beschikbare vierkante meters en de gewenste / benodigde energieopbrengst, bepalen onze inhouse engineers voor welke opstelling gekozen dient te worden.

Met betrekking tot financiering zijn er ook diverse mogelijkheden, zo kan een zonneweide tot stand komen met behulp van SDE+ subsidiecrowdfunding, een postcoderoos of met een eigen investering. KiesZon is in staat elke vorm toe te passen, al kiezen wij het liefst voor crowdfunding en / of een postcoderoos. Op die wijze heeft de omgeving het meeste profijt van de totstandkoming van een zonneweide.

Voor direct meer informatie over zonneparken / zonneweides / zonnestroomprojecten in veldopstelling, neem dan contact op met onze accountmanager zonneweides Marc van de Pol. Dat kan per mail, of per telefoon door ons algemeen nummer te bellen: 085 782 0050.

Voor algemene info over zonnestroomprojecten stuurt u een bericht naar info@kieszon.nl of vult u het contactformulier in!