Terug naar nieuws

Zon op vastgoed is kiezen voor blijvend rendement

“Negentig procent van de bedrijfsdaken in Nederland vormen een onbenut stuk vastgoed’, liet het CBS onlangs weten. Van die daken zijn duurzame energiecentrales te maken. Als de voorwaarden voor SDE+ subsidie in 2020 wijzigen, verandert dat niets aan de voordelen van zonnepanelen. Ze zijn een geweldige manier om gebouwen te verduurzamen en leveren hoe dan ook rendement op. Er liggen op dit punt nog heel veel kansen.” Nu we bijna aan het eind van 2019 zijn gekomen, loopt Erik Snijders, algemeen directeur KiesZon, alvast vooruit op de talrijke kansen van zon in 2020 en daarna.

Zon heeft haar waarde bewezen

Vanwege de veranderingen in de subsidieregeling zien sommigen de toekomst van zon op dak somber in. Met enigszins verontrustende communicatie wekken zij de indruk dat de kansen voor zonnestroom in 2020 snel verslechteren. Wij zien dat toch wat genuanceerder en optimistischer. Natuurlijk doet de overheid er goed aan snel duidelijkheid te scheppen over de komende veranderingen in de subsidieregeling. Maar er doemen zeker geen donkere wolken op die nut en noodzaak van zonnestroom verduisteren!

Dat de keuze voor zonnestroom mogelijk beperkter gesubsidieerd wordt, maakt duidelijk dat de zon als energiebron terrein wint en zich ook zonder subsidie ontwikkelt tot een rendabel ‘product’. De zon heeft haar waarde bewezen. Ze krijgt als energiebron voet aan de grond en ook met minder subsidie en andere regelingen blijven de vooruitzichten voor de toekomst ronduit zonnig. Wat een eventuele nieuwe regeling ook biedt, wij denken altijd in oplossingen om te komen tot interessante businessmodellen. Juist dat is marktwerking.

Wij zijn niet bang dat de voordelen van zonnestroom zullen verdwijnen. De huidige regeling is een bron van inkomsten, zeker. Aantrekkelijker kun je het niet wensen, dus profiteer ervan zolang het kan! De investering kost u nu als bedrijf niets en dat gaat mogelijk veranderen. Maar wat blijft is de zon, die ons constant van duurzame energie voorziet. Energie die simpelweg geld oplevert. Daarom zijn zonnepanelen zowel een rendabele investering als een waardevolle bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaam partnership is altijd ons uitgangspunt

Wie kiest voor de zon kiest voor de lange termijn. Bij de keuze voor zonnepanelen gaat het niet om een eenmalige dienst, maar een meerjarige samenwerking. Want een zonnedak blijft, mits goed gebouwd en onderhouden, zeker 15 tot 20 jaar renderen. Een duurzaam partnership is daarom ons uitgangspunt. Optimisme en oplossingsgerichtheid zijn daarbij kenmerkend. Voor vastgoedeigenaren en beleggers is zonnestroom geen corebusiness. Voor ons wel. Samen met vastgoedeigenaren benutten we kansen die anders blijven liggen. Een dak is zoveel meer dan alleen een middel om mens en product droog te houden. Het is een potentiële duurzame energiecentrale!

En we zien steeds meer mogelijkheden voor die duurzame samenwerking. In de slipstream van zonnepanelen komen er ook nieuwe, aanvullende diensten, zoals de tijdelijke opslag van energie die niet direct aan het net geleverd kan worden. De techniek voor tijdelijke opslag in batterijen is duur en staat nog in de kinderschoenen, maar er zit absoluut beweging in. Voor de langere termijn zien we mooie technologische innovaties met opslag in bijvoorbeeld de vorm van waterstof. Ook de toepassingsmogelijkheden groeien. Zo komt naast het dak ook de carport steeds meer in beeld als logische plek voor zonnepanelen in combinatie met laadpalen.

Volle kracht vooruit met zonne-energie

Ik ben dus optimistisch over de mogelijkheden voor zon in Nederland. Ondanks de recente ruis over de subsidie, heeft de politiek een duidelijk signaal afgegeven voor commitment op duurzame innovaties. Door slimme samenwerking en technologische ontwikkelingen ziet de toekomst van zon er goed uit. Het volwassen worden van de markt brengt zeker uitdagingen met zich mee, maar gekeken naar de urgentie, aanstaande innovaties en de daadkracht van mensen is het volle kracht vooruit met zonne-energie!

Contact