Terug naar nieuws

Veilig werken volgens KiesZon

Veiligheid en veiligheidsbewustzijn staan bij KiesZon hoog in het vaandel. Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat de mensen die voor en met de KiesZon werken iedere avond weer veilig thuis op de bank kunnen gaan zitten. Om dat, naast alle eerdere inspanningen, verder vorm te geven is KiesZon vorig jaar een intensieve samenwerking aangegaan met Certificerings­Advies Nederland. En dat werpt zijn vruchten af. Bram Peperzak, operationeel directeur van KiesZon, beaamt dat: “Op het gebied van veilig werken hebben wij afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Doordat wij veiligheid omarmen en uitdragen zie je dat we daardoor projecten naar ons toetrekken. We zien dat onze jarenlange investering in veilig werken zichzelf uitbetaalt.”

Alles in eigen hand

Enkele jaren geleden is KiesZon bewust aan de slag gegaan met het verbeteren van het veiligheidsniveau binnen de organisatie. Bram Peperzak: “In eerste instantie was KiesZon een bedrijf dat enkel projecten financierde en ontwikkelde. In die tijd werd alles ingekocht en gaven we opdrachten aan onze leveranciers voor het bouwen van de projecten. De kwaliteit en de manier van werken riepen echter steeds vaker vragen op. Om die reden hebben we alles in eigen beheer genomen; van inkoop en engineering tot aan realisatie en onderhoud. Vanaf dat moment hebben we ook gelijk het veilig werken geïntegreerd.”

Van veiligheidsplannen naar een VCA** certificering

“We zijn bij KiesZon gestart met het maken van veiligheidsplannen waarin allerlei veilige werkwijzen zijn opgenomen. Daarvoor hebben we onder andere geluisterd naar de input van de VGM-coördinatoren die werkzaam zijn bij onze klanten. Daarnaast hebben we onze veiligheidsplannen laten controleren en toetsen door externen. Zo hebben we steeds meer geleerd en onszelf verder ontwikkeld op het gebied van veiligheid. En dat is iets wat we tot op de dag van vandaag blijven doen”, aldus Peperzak. “Nadat we de veiligheidsplannen hadden staan, zijn we aan de slag gegaan om VCA** gecertificeerd te worden om daarmee veiligheid nog verder te borgen in onze bedrijfscultuur. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld de Laatste-Minuut-Risico-Analyse (LMRA) en de welbekende toolboxmeetings geïntegreerd in onze werkprocessen. Stap voor stap hebben we zo alles ingevoerd en doorgevoerd en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het behalen van de VCA** certificering.”

Case study CertificeringsAdvies Nederland

Eerder deze maand ontwikkelde CAN samen met KiesZon een brede case study met daarin:

• De visie van KiesZon op het gebied van veilig werken;
• Het opzetten en uitrollen van het veiligheidsbeleid binnen KiesZon;
• De samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland op het gebied van veiligheid;
• Het veiligheidsprogramma in de praktijk;
• Het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie;
• De toekomstplannen van KiesZon met betrekking tot veilig werken.

De hele case study lezen? U downloadt ‘m hier!

Contact