Terug naar nieuws
30 juni 2015

Tilburgse Scholen

KiesZon heeft de Europese aanbesteding gewonnen voor de realisatie en exploitatie van een 26-tal zonnestroominstallaties op Tilburgse basisscholen en multifunctionele accommodaties. De aanbesteding is uitgeschreven door stichting MOED, de MiddenBrabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Voor eind 2015 worden alle zonnestroom-installaties door KiesZon ontwikkeld en gerealiseerd. Daarna verzorgt KiesZon ook de exploitatie en het beheer van de systemen. Dit wordt vormgegeven in een operational lease concept. Dit sluit aan op het lopende traject kiesZonopSchool waarbij basisscholen in heel Nederland zonder eigen investering zonnepanelen krijgen.