Terug naar nieuws
26 mei 2021

Subsidieregeling zakelijke zonnepanelen komt er weer aan

Bent u van plan om met zonnepanelen op een bedrijfspand of -terrein duurzame energie te produceren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De regeling opent dit jaar op 5 oktober, maar dit is niet het moment om af te wachten. De aanvraag voor de SDE++ vraagt om een goede voorbereiding.

De subsidie in het kort
De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitorganisaties in sectoren zoals de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en gebouwde omgeving. Het doel van de regeling is om duurzame energieproductie en CO2-reductie te stimuleren, zodat het voor bedrijven en organisaties haalbaar en betaalbaar is om zich in te zetten voor de energietransitie.

Ieder jaar stelt de Rijksoverheid een bepaald budget beschikbaar. Dit jaar is een budget van 5 miljard euro beschikbaar. De aanvraag voor de subsidie kan gedaan worden van 5 oktober tot 11 november 2021.

De SDE++ aanvragen
Voor de aanvraag moet een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is inclusief een haalbaarheidsstudie, vereiste vergunningen en overige verplichte bijlagen. Ook een degelijk projectplan en overzicht van het dak met daarop de zonnepanelen ingetekend mogen niet ontbreken. We lichten een aantal onderdelen uit.

  • Haalbaarheidsstudie: deze studie toont de haalbaarheid van uw project aan. Het bevat in hoofdlijnen een omschrijving van de productie-installatie, onderbouwing van de financiering, een exploitatieberekening en een energie- of productopbrengstberekening.
  • Toestemming van de locatie-eigenaar: als u zelf geen eigenaar bent van de locatie waarvoor u subsidie aanvraagt, dan is toestemming van de eigenaar (of eigenaren) nodig. De toestemming wordt vastgelegd in het ‘Model toestemming locatie-eigenaar’. Het houdt in dat er overeenstemming tussen de partijen is over het daadwerkelijke gebruik van de locatie en over de levering van voorzieningen die voor de opgewekte duurzame energie noodzakelijk zijn.
  • Transportindicatie: de indicatie is nodig voor aanvragen waarbij elektriciteit geproduceerd wordt. Hieruit blijkt of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u subsidie aanvraagt. De indicatie wordt verzorgd door de netbeheerder en moet zijn afgegeven voor de openstellingsronde waarvoor u subsidie aanvraagt.

Op de website van de RVO vindt u de algemene voorwaarden voor de subsidieaanvraag. Houdt u er rekening mee dat onderdelen op deze site nog verwijzen naar de subsidieronde van 2020. Klik hier om naar de voorwaarden te gaan.

SDE++ subsidieaanvraag 2021
We helpen u graag met de voorbereidingen voor de SDE subsidie aanvraag. Voor meer informatie over de subsidieronde kunt u contact opnemen met onze accountmanagers. Klik hier om een gesprek aan te vragen.

Ontvangt u de Solar Update nog niet? Klik hier om aan te melden en ontvang elk kwartaal het laatste nieuws en interessante artikelen.