Terug naar nieuws

Subsidie aangevraagd en akkoord ontvangen?

KiesZon werkt in de regel voor nieuwe partners aan nieuwe projecten door haar (beproefde) vier pijler model toe te passen. Zelf Ontwikkelen, Financieren, Realiseren en Exploiteren. Steeds vaker krijgen wij echter de vraag of een reeds aangevraagde en ontvangen SDE+ subsidie door ons opgepakt kan worden om een zonnestroomproject te Realiseren en te Exploiteren.

Een SDE+ subsidie kan een beperkte tijd ingezet worden voor de realisatie van een zonnestroomproject. Na verloop van tijd verloopt de subsidie:

‘Dakopstelling
Door voor de aanvraag een goede analyse te maken van het dak waarop de installatie geplaatst zal worden, zorgt u voor een snelle realisatie binnen de termijn van 1,5 of 3 jaar. Bereken het dakoppervlak goed en houdt rekening met lichtstraten en klimaatinstallaties die op het dak staan. Bepaal ook of het dak voldoende draagkracht heeft om hierop de installatie te kunnen plaatsen.

De realisatietermijn voor de categorie zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp is ook in 2018 anderhalf jaar. Voor deze categorie hoeft u RVO.nl geen opdrachtverstrekking(en) te sturen. Voor alle andere categorieën is het toesturen van de opdrachtverstrekking(en) binnen 1 jaar na uw subsidiebeschikking vereist. (Bron: Website RVO Nederland)’

Het is daarom van belang tijdig in gesprek te gaan met een partner die in staat is een zonnestroomproject vakkundig te Realiseren en naderhand te Exploiteren voor maximaal rendement. KiesZon is ook voor dat type project de uitgelezen partner.

Ook voor financieren
Het regelen van de Financiering kan ook uitbesteed worden aan KiesZon. Zo worden financiering en installatie ondergebracht bij één ervaren partij.

Mogelijkheden bespreken
Neem eenvoudig contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Bel 085 782 0050, of stuur een e-mail en wij nemen contact met u op voor een vrijblijvend gesprek.

Contact