Terug naar nieuws
23 januari 2018

Solarbranche in gesprek met ministerie EZK

Vorige week schreef SolarMagazine erover en gisteren vond het plaats. Het gesprek tussen het ministerie van Economische zaken & Klimaat en de zonnestroombranche. Frank Heijckmann, directeur van KiesZon, nam deel aan het gesprek.

De bijeenkomst op maandag 22 januari volgde nadat Holland Solar namens de zonnestroom branche een brief aan Tweede Kamerleden stuurde  over de wijzigingen die door minister Wiebes zijn aangebracht in de SDE+ subsidieregeling voor 2018.

In het voorstel voor de SDE+-regeling 2018 zijn aanpassingen gedaan voor zon-pv en zonthermie; zowel correctiebedragen en basisbedragen zijn aangepast. Het eigen verbruik krijgt een ander correctiebedrag dan het leveringsdeel. Ook worden projecten onder en boven de 1 megawattpiek anders behandeld. Holland Solar pleitte eerder in de consultatie namens de gehele branche al om géén fundamentele aanpassingen in correctiebedragen door te voeren in de SDE+ voor zon-pv.” Bron: SolarMagazine

Frank Heijckmann is blij dat het ministerie in gesprek gaat met en luistert naar de branche. “We zitten met Nederland middenin de energietransitie, Solar speelt daarin een grote rol, dat is voor alle betrokken partijen duidelijk. Dat hebben we in mijn ogen gisteren duidelijk kunnen maken.” Voor nu, wordt vervolgd.