Terug naar nieuws
16 augustus 2017

Service en onderhoud in eigen beheer, waarom?

De zomer is, ondanks de wisselvalligheid die we momenteel meemaken, de periode voor iedereen met zonnepanelen op ‘t dak, 10 of 10.000, die zorgt voor de hoogste opbrengsten. Dit is de periode waar het om draait. Een zonnestroomsysteem moet nu optimaal presteren en blijven opwekken. In de zomer opbrengst missen is funest en moet koste wat het kost worden voorkomen. Bij KiesZon hebben we ons over de loop der jaren gewapend hiertegen en diverse maatregelen getroffen om opbrengstverlies tegen te gaan. De kennis die we opgedaan hebben willen we delen.

Waarom
Een zonnestroomsysteem wekt het hele jaar door stroom op, bij bewolkt weer en zelfs als het vriest. Desondanks is de zomer de periode dat het moet gebeuren. Ter illustratie, een zonnestroomsysteem wekt in de zeven maanden van september tot maart slechts 38 procent van de gehele jaaropbrengst op. Bijna twee derde van de volledige opbrengst dient in minder dan een half jaar opgewekt te worden.

Jaarlijkse inspectie
Het is van belang om zodra die maanden aanbreken het systeem optimaal draaiend te hebben. Dat doen wij door allereerst, en dit is de absolute basis in onze ogen, elk zonnestroomproject, elk jaar te inspecteren. Die inspectie omvat een controle van de panelen, en de bekabeling waarmee de panelen zijn aangesloten, een controle van de omvormer en de aansluiting van het systeem op het net. Wij noemen dat de APK voor zonnestroomsystemen. Een auto wordt ook jaarlijks gekeurd, voor een zonnestroomsysteem is het eveneens van belang dat er jaarlijks een doorlichting plaatsvindt.

Dagelijks monitoren van de opbrengst
Naast die jaarlijkse inspectie monitoren wij het systeem dagelijks met behulp van monitoringssystemen aangeleverd vanuit de fabrikant van de omvormer, maar ook met een eigen monitoringsprogramma dat ons meer onafhankelijkheid geeft. Door dagelijks opbrengstresultaten te analyseren en te benchmarken zijn we in staat eventuele problemen, zoals storingen en defecten, direct te constateren en op te lossen. Het verhelpen van zo’n eventueel mankement aan één van onze zonnestroomsystemen doen we met onze eigen servicemonteurs.

24/7 stand by
Door eigen monteurs in dienst te nemen zijn wij in staat onze klanten te garanderen dat wij 24 uur per dag, zeven dagen per week stand by staan om problemen te verhelpen. Dit zorgt voor significant minder risico’s en verkleint mogelijk opbrengstverlies in het geval van een mogelijke storing of mogelijk defect aan een van de zonnestroomsystemen in ons beheer. De monteurs zijn voorzien van alle benodigde gereedschappen en onderdelen om een issue te verhelpen en staan in direct contact met fabrikanten van omvormers en panelen. Eigen monteurs betekent controle en beheersbaarheid. Het uitbesteden van herstelwerkzaamheden aan een derde leidt vaak tot onduidelijkheid over responstijd en plaatst u in een afwachtende positie.

‘Dedicated’ afdeling Service & Onderhoud
Na geleerd te hebben dat het in eigen beheer houden van onderhoud, service en eventueel herstel tot de beste opbrengstresultaten leidt, besloot KiesZon gauw genoeg een afdeling in het leven te roepen die al deze facetten gestructureerd kan beheren. Op deze wijze komen we, als de opbrengsten het hoogst zijn, niet voor verrassingen te staan.