Terug naar nieuws
12 maart 2018

SDE+ voorjaarsronde 2018 van start

Vandaag opent de voorjaarsronde van de SDE+ subsidieregeling. Dat betekent weer volop kansen voor de ontwikkeling van projecten gericht op het opwekken van duurzame energie.

KiesZon is in Nederland koploper in het omzetten van SDE+ subsidieaanvragen naar duurzame zonnestroomprojecten. Om eerst kort uit te leggen hoe de SDE+ subsidie precies in elkaar zit volgt hieronder een uitleg van de website van RVO:

“Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard.” Bron website RVO

KiesZon, sinds 2009 vormgever van de solar revolutie in Nederland, organiseert, vaak met behulp van SDE+ subsidie, binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners, vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd werkend vanuit de kernwaarden partnership, daadkracht en vakmanschap. Zo zorgt KiesZon ervoor dat de vrij zonne-energie die voor handen is ten volle benut wordt en dat organisaties die zoeken naar een duurzamere wijze van ondernemen volledig worden ontzorgd

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 085 782 0050 of laat hier uw e-mailadres achter en één van onze accountmanagers neemt contact met u op. Dit contact is overigens altijd vrijblijvend en vooral gericht op informeren en u de mogelijkheden aantonen.