Terug naar nieuws
17 juli 2018

SDE+ najaarsronde aangekondigd

Deze maand werd bekend dat op 2 oktober a.s. de najaarsronde van de SDE+ subsidieregeling van start gaat. Dat betekent weer volop kansen voor de ontwikkeling van projecten gericht op het opwekken van duurzame energie.

KiesZon is in Nederland koploper in het omzetten van SDE+ subsidieaanvragen naar duurzame zonnestroomprojecten. Zonnestroomprojecten die energiekosten naar beneden brengen, de CO2 footprint verkleinen en uitstraling & imago versterken.

Hoe zit de SDE+ subsidie precies in elkaar? Om dat helder uiteen te zetten volgt hieronder een uitleg van de website van RVO:

“Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Zon, Biomassa, Geothermie, Water en Wind. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Het budget voor de SDE+ najaar 2018 is € 6 miljard.” Bron website RVO

KiesZon, sinds 2009 vormgever van de solar revolutie in Nederland, organiseert, vaak met behulp van SDE+ subsidie, binnen een operational lease, dakhuur of koopconstructie de ontwikkeling, financiering, realisatie en de exploitatie van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling. Voor onder meer logistiek dienstverleners, vastgoedontwikkelaars en overheidsinstanties. Altijd werkend vanuit de kernwaarden partnership, daadkracht en vakmanschap. Zo zorgt KiesZon ervoor dat de vrij zonne-energie die voor handen is ten volle benut wordt en dat organisaties die zoeken naar een duurzamere wijze van ondernemen volledig worden ontzorgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 085 782 0050 en één van onze accountmanagers neemt contact met u op. Dit contact is altijd vrijblijvend en gericht op informeren en mogelijkheden in kaart brengen.

Voor reeds gerealiseerde zonnestroomprojecten klik hier.