Terug naar nieuws
21 november 2017

Rhenus officieel in bedrijf gesteld!

Rhenus heeft op 20 november 2017 het grootste single roof zonnestroomproject in Nederland officieel en feestelijk in bedrijf gesteld. In totaal plaatste KiesZon 15.316 zonnepanelen op het distributiecentrum van Rhenus Contract Logistics in Eindhoven. Jaarlijks zal daar ruim 4.000.000 kWh mee worden opgewekt. Daarmee is het systeem, op basis van de meest recente beschikbare informatie en kennis van Polder PV, het qua opwekvermogen grootste single roof zonnestroomproject van Nederland.

Begin 2017 heeft Rhenus haar 2e distributiecentrum (54.000 m2) geopend in Eindhoven. Bij de bouw van haar distributiecentra streeft Rhenus naar de meest duurzame faciliteiten met BREEAM Outstanding als uitgangspunt om zo aan haar duurzame doelstellingen te voldoen. Er wordt niet alleen gekeken naar het opwekken van energie maar ook naar de materiaalkeuze en ecologische voorwaarden. Naast daglichttoetreding worden alle panden voorzien van LED verlichting en stelt een informatie- en communicatieplatform Rhenus in staat om pro actief te reageren op zaken zoals energie en onderhoud.

Het zonnestroomproject is door KiesZon gerealiseerd binnen het eigen vier pijlers model. Ontwikkeling door eigen engineers, coördinatie van de financiering, realisatie door eigen projectleiders en uitvoerders en na oplevering exploitatie door de eigen O&M afdeling. Het reuzeproject werd geïnitieerd door de Stichting MOED, die een energieaanpak met Rhenus heeft afgestemd, waar het zonnestroomproject een gevolg van is en waarvoor MOED de SDE+ subsidie heeft geregeld.

Moment suprême tijdens de feestelijke oplevering was het tonen van de beelden van het enorme zonnestroomproject. Wethouder Robert Visser van de gemeente Son en Breugel had de eer de beelden te mogen starten.

De video, die de wethouder met een druk op de rode knop hierboven startte, bekijkt u hieronder!