Terug naar nieuws
29 mei 2017

Nederland op achterstand

Er wordt door Nederland te weinig geïnvesteerd in duurzame energie, waardoor het achterblijft op andere Europese landen. Eerder dit jaar werd naar buiten gebracht dat Nederland onderaan bungelt in de lijst van Europese landen en hun voortgang met betrekking tot het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Eurostat kwam afgelopen maand met een voor Nederland pijnlijk duidelijke staafdiagram naar buiten die dit onderschrijft. Nederland moet in actie komen.

Landen als Zweden, Finland en Oostenrijk liggen op koers of hebben reeds hun klimaatdoelstellingen bereikt, Nederland presteert echter ondermaats en bevindt zich met landen als Malta en Luxemburg in de onderste regionen. Nederland heeft zich ten doel gesteld 14 procent van het totale energieverbruik in 2020 duurzaam op te wekken, maar volgens de Europese Commissie zitten we nu nog niet eens op de helft. Alle landen samen gaan het doel van de Europese Unie, 20 procent van al het energieverbruik duurzaam winnen uit bronnen als zon en win, naar alle waarschijnlijkheid wel halen, daar dat nu op 16 procent ligt.

Nederland investeert de laatste jaren in de duurzame energie door SDE+ subsidies (Stimulering Duurzame Energie) toe te kennen aan bedrijven en instanties die duurzaam energie willen opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen, windenergie of duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa. KiesZon maakt de keuze voor duurzame energie makkelijk door grootschalige zonnestroomprojecten te ontwerpen, te financieren, te realiseren en na oplevering te onderhouden en te monitoren. De combinatie van de wens te verduurzamen, een SDE+ subsidie en de inzet van KiesZon maakt Nederland groener.

Neem contact op met KiesZon voor vrijblijvend advies