Terug naar nieuws
24 oktober 2017

KiesZon venieuwt logo!

KiesZon is trots aan te kunnen kondigen dat het haar logo en bijbehorende huisstijl heeft vernieuwd! Ook de kernwaarden die centraal staan in ons denken en doen zijn opnieuw op papier gezet. Eerder deze maand werd intern al de nieuwe Look & Feel van KiesZon gedeeld met de ruim 50 werknemers.

Het vernieuwde logo bevat meer kleur en een beeldmerk waarin het symbool voor wisselspanning is verwerkt. Daarmee vangt en communiceert KiesZon de absolute kern van wat zij biedt, (duurzame) stroom! Sinds 2009 geeft KiesZon vorm aan de alsmaar groter wordende solar revolutie en wij zijn, voorzien van een nieuwe look, van plan dit samen met onze partners te blijven doen.

KiesZon, Vormgevers van de solar revolutie
Zes jaar geleden ging het project ‘Amsterdamse scholen’ van start. Hiermee werd niet alleen voor KiesZon maar voor heel Nederland, het eerste grote operational lease project voor zonnestroom gerealiseerd. De Amsterdamse Scholen markeerden het startpunt van KiesZon op de zakelijke zonnestroommarkt. Met een installatie van in totaal ruim 2.800 panelen en een jaaropbrengst van meer dan een halve megawatt, was dit het begin van de operational lease projecten van KiesZon. Sindsdien volgden velen het goede voorbeeld en namen ook partijen als Jumbo, Rhenus, ThyssenKrupp en AS Watson deel aan de solar revolutie samen met KiesZon.

Sinds de oprichting in 2009 ontwikkelde KiesZon zich als eerste in Nederland tot een volledig verticaal geïntegreerd zonnestroombedrijf. Alle kennis onder één dak, door de vier pijlers onder een zonnestroomproject, ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie in eigen beheer te houden. Niet uitbesteden en kwetsbaar worden, maar met eigen mensen zekerheid bieden en verantwoordelijkheid dragen.

Belangrijk onderdeel van een volledig verticaal geïntegreerde werkwijze is het inhouse hebben van een eigen O&M afdeling. Ook hierin liepen wij voorop en zagen wij als eerste de toegevoegde waarde van zelf verantwoordelijk zijn voor onderhoud en exploitatie. Zo houden wij al onze zonnestroomprojecten in ons portfolio in topconditie, om optimaal rendement te kunnen garanderen.

Recentelijk leidde de pioniersgeest van KiesZon tot de ontwikkeling van de dakhuurpropositie. Binnen die constructie is het voor onze partners nog eenvoudiger te verduurzamen met en te verdienen aan de plaatsing van zonnepanelen.

Partnership, Daadkracht en Vakmanschap
Naast een nieuw logo, introduceert KiesZon vandaag ook haar drie nieuwe kernwaarden. Deze klinken door in de wijze waarop wij werken en waarop wij omgaan met onze partners. Zo gaan wij altijd in transparantie op zoek naar de beste oplossing voor een duurzaam vraagstuk. Dat is Partnership in onze ogen. Op pragmatische wijze, nieuwe kansen zien en die doelgericht benutten. Tegelijkertijd blijven we hard werken, met het hele team en veel vragen van ons team, om zo nieuwe innovatieve concepten te ontwikkelen en in de markt te zetten. Dat is Daadkracht in onze ogen. Jarenlange ervaring heeft geleid tot een steeds hoger niveau op het gebied van veiligheid en kwaliteit. We stellen alles in het teken van optimaal rendement. Zowel tijdens de realisatie, oog voor zelfs het kleinste detail, als tijdens de O&M fase. Dat is Vakmanschap in onze ogen.

KiesZon gaat met de nieuwe look en de herdefiniëring van haar kernwaarden met hernieuwde energie verder met haar werk als vormgever van de solar revolutie!