Terug naar nieuws
27 september 2017

KiesZon ontvangt VCA**

Veiligheid en veilig werken heeft tijdens het realiseren van onze (grootschalige) zonnestroomprojecten prioriteit nummer één. Het was dan ook een mooi moment toen vorige maand KiesZon het VCA** (twee sterren) certificaat ontving.

Allereerst, wat is het verschil tussen VCA* en VCA**?
Waar bij de VCA* certificering gericht is op de directe beheersing van veiligheid, gezondheid en milieu aspecten tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, is de VCA** certificering tevens gericht op de ondersteuning van deze aspecten in beleid, organisatiestructuur en verbetermanagement. Het idee hierachter is dat de directie en het management in kleine bedrijven nauw betrokken zijn bij een VCA-certificering, en het belang van een veilige werkomgeving daardoor organisatiebreed gedragen wordt. In grotere organisaties kan dit niet zondemeer aangenomen worden. De directie van een groot bedrijf kan veel waarde hechten aan het creëren van een veilige werkomgeving, maar wanneer de leidinggevenden die onder hen het personeel aansturen deze mening niet actief delen, bestaat de kans dat de VCA-certificering te weinig leeft op de werkvloer. De VCA** certificering voorziet hierin door de doelstellingen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu door de gehele organisatie terug te laten komen. Zo neemt iedereen kennis van het streven van de organisatie, en is ingebouwd dat er ook daadwerkelijk op alle lagen in van de organisatie toegezien wordt op de naleving van de doelstellingen. (bron: https://www.vcacursus.org/vca-twee-sterren/)

Beleid KiesZon
KiesZon is zeer streng in haar beleid als het gaat om kwaliteit en veiligheid. VCA en ISO 9001 worden daarin strak gehandhaafd. KiesZon stelt voor ieder project een volledige ‘Realisatie en Veiligheidsplan’ op. Dit plan wordt ondertekend door zowel de klant en KiesZon. Voor aanvang van de bouw wordt deze besproken in de startwerkbespreking en wekelijks wordt er een toolbox meeting gehouden. Bij het werken op daken wordt voldaan aan de voorwaarden uit ARBO AI-15 veilig werken op daken. Alle medewerkers die bij de feitelijke installatie betrokken zijn, zijn VCA gecertificeerd. De aanwezige hoofduitvoerder is in het bezit van VCA-VOL. Aan het begin van iedere werkdag worden allen benodigde materialen gecontroleerd op eventuele gebreken. Aan het einde van iedere werkdag wordt zeker gesteld dat de werkplek veilig wordt achtergelaten. Zo wordt er bijvoorbeeld voorkomen dat er geen losse zaken liggen die van het dak kunnen waaien en die schade/letsel kunnen veroorzaken en er wordt gezorgd dat eventuele ongeïsoleerde kabels geen brand kunnen veroorzaken. Tenslotte wordt toegang voor onbevoegden op het werkterrein voorkomen.

Naast bovenstaande maatregelen laat KiesZon zich sinds september ook adviseren en assisteren door een veiligheidskundige van Certificeringsadvies Nederland. Zij is tweewekelijks in touw voor KiesZon en controleert naast werkplekken ook veiligheidsplannen en opleverdocumenten. Allemaal om veiligheid beter te kunnen borgen in de organisatie.