Terug naar nieuws
6 september 2017

KiesZon in top 5 SDE+ beschikkingen

Deze week werden de resultaten bekendgemaakt van de eerste ronde SDE+ aanvragen van 2017. Daaruit kan worden opgemaakt dat KiesZon wederom goed gepresteerd heeft, met maar liefst 48 gegunde beschikkingen. De volledige top 5 kan worden gevonden op de website van SolarMagazine.

KiesZon kreeg voor 48 aanvragen een SDE+ subsidie gegund, wat zich vertaald naar bijna 65 megawattpiek aan zonnestroomprojecten. Zeven van de 48 aanvragen zijn groter dan 2,5 megawattpiek.

KiesZon realiseert (grootschalige) zonnestroomprojecten binnen een model dat is opgebouwd uit vier pijlers, Ontwikkeling, Financiering, Installatie en Exploitatie. Daarmee heeft het elk onderdeel, van eerste gesprek tot jaarlijkse inspectie, in eigen huis en in eigen beheer. Op deze wijze zal ook het overgrote deel van de gegunde beschikkingen worden gerealiseerd.

In oktober start de tweede ronde SDE+ van 2017, ook tijdens deze ronde zal KiesZon namens meerdere opdrachtgevers een aanvraag doen.