Terug naar nieuws
16 januari 2015

KiesZon gebruikt Solar Tester

KiesZon investeert in, ontwikkelt en exploiteert zonnestroom-installaties. Daarbij is een goede werking van het grootste belang. Immers het zijn onze eigen zonnestroom-installaties en indien die gedurende de exploitatieperiode onvoldoende zonnestroom opwekken gaat dat direct ten koste van het rendement op onze investering. Kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare zonnepanelen zijn dus essentieel. Daarom maken wij gebruik van de Solar Tester (www.solartester.nl ). Dit geeft extra vertrouwen in de zonnepanelen die wij gebruiken.

Solar Tester heeft een mobiel testlab voor zonnepanelen. Het bedrijf claimt de eerste mobiele tester in Nederland te zijn om de kwaliteit van panelen in enkele minuten objectief vast te stellen.

‘Alhoewel het al wel mogelijk was om het vermogen van zonnepanelen in Nederland te testen, moesten de panelen daarvoor naar een van de twee vaste testlabs die er in Nederland zijn. … Met het mobiele PV testlab van Solar Tester is dit probleem nu verleden tijd’, aldus het bedrijf in een persverklaring.

Solar Tester richt zich op partijen die zekerheid willen over de kwaliteit van de te installeren (of reeds geïnstalleerde) zonnepanelen, zoals projectontwikkelaars, opdrachtgevers, financiers, verzekeraars, groothandels, importeurs en installateurs.

In het testlab wordt het nominale (STC) vermogen van een zonnepaneel gemeten met een flashtest. Met een elektroluminescentiebeeld worden breuken in de zonnecellen, zogenaamde micro-cracks, en andere defecten zichtbaar gemaakt. In het lab kan ook thermografisch onderzoek van zonnepanelen worden uitgevoerd.

Solar Tester is opgericht door Straightforward en de mobiele test-apparatuur is ontwikkeld door het Duitse MBJ services. Inmiddels zijn er een tiental mobiele testers in Europa operationeel, veelal in Duitsland.