Terug naar nieuws
30 januari 2018

KiesZon en 3E

20 november 2017 werd het grootste single roof zonnestroomproject in Nederland in bedrijf gesteld. In totaal 15.318 zonnepanelen werden op het distributiecentrum van Rhenus Contract Logistics in Eindhoven geplaatst waarmee jaarlijks ruim 4.000.000 kWh wordt opgewekt. Daarmee is het systeem qua opwekvermogen, het grootste single roof zonnestroomproject van Nederland. De prestaties van zoveel vermogen moeten goed gemonitord worden, en daarvoor doet ontwikkelaar KiesZon een beroep op de software van 3E. Dagelijks gebruikt de O&M afdeling gedetailleerde informatie die via Synaptiq, het softwareproduct van 3E, wordt doorgegeven.

Het enorme zonnestroomproject is door KiesZon gerealiseerd binnen het eigen vier pijlers model. Ontwikkeling door eigen engineers, coördinatie van de financiering, realisatie door eigen projectleiders en uitvoerders en na oplevering exploitatie door de eigen O&M afdeling. Bij die laatste schakel komt de software van 3E in beeld. De prestaties van alle zonnestroomprojecten van KiesZon worden nadat ze zijn opgeleverd gecontroleerd en gemonitord met SynaptiQ.

SynaptiQ en KiesZon
Inmiddels werkt KiesZon twee en een half jaar met SynaptiQ software. Liefst 30 zonnestroomprojecten, goed voor ruim 20 megawatt aan vermogen, worden dagelijks gemonitord en gebenchmarkt met behulp van SynaptiQ. Frederik van Asbeck, O&M manager bij KiesZon geeft aan dat monitoringssoftware van 3E vrijwel onmisbaar is geworden. ‘Elke dag controleren wij of de zonnestroomprojecten die wij hebben gerealiseerd voldoen aan de opbrengstprognoses die wij voorafgaand aan de realisatie hebben voorgelegd aan onze partners. Projecten bij o.a. Jumbo, Decathlon en ThyssenKrupp presteren optimaal met behulp van SynaptiQ en nu dus ook Rhenus, het allergrootste project tot dusverre dat we monitoren op deze manier.‘ KiesZon kan in veel gevallen op stringniveau analyseren wat de prestaties zijn van een zonnestroomproject en biedt zo haar partners zekerheid met betrekking tot opbrengsten.