Terug naar nieuws

Het dak op tijdens de jaarlijkse inspectie

Zeven dagen in de week houden we uw zonnestroominstallatie digitaal in de gaten. Minimaal één keer per jaar komen we op bezoek en gaan we daadwerkelijk het dak op voor preventief onderhoud en een uitgebreide inspectie. Hoe zo’n jaarlijks bezoek eruit ziet? Dat legt onze inspecteur en data-analist Karel Lambers uit.

Je bezoekt een KiesZon zonnedak of zonneweide voor de jaarlijkse inspectie. Hoe ziet dit bezoek eruit?

“Om te beginnen meld ik mezelf aan op locatie en verneem ik het BHV plan dat op die locatie geldt. Dit is belangrijk zodat ik bij een calamiteit of iets dergelijks ook op locatie accuraat weet te handelen. Vervolgens start ik met de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA). Enkele vragen hieruit zijn: wat zijn de werkzaamheden? Herken ik de risico’s? En weet ik deze risico’s te beheersen. Zodra ik alles positief heb beantwoord, kunnen we daadwerkelijk beginnen.
Tijdens de inspectie kijk ik of een systeem beïnvloed wordt door de omgeving, wat de staat van het hele systeem en bijbehorende zaken zijn en doe ik diverse metingen. Het inspectieformulier is op een logische manier opgebouwd. Ik ga van de zonnepanelen naar de omvormers en de transformator, dus in principe top down vanuit het diagram.”

Waar let je extra scherp op tijdens een jaarlijkse inspectie?

“De belangrijkste punten waar we op letten zijn:

  • De staat van DC bekabeling. We streven ernaar alle connectoren en DC bekabeling niet op de grond te laten lopen. Liggen de kabels en connectoren wel op de grond? Dan kijken we of er op deze plekken bijvoorbeeld regenwater kan blijven staan. Het water kan namelijk zorgen voor zogeheten isolatiefouten. Daardoor kunnen storingen ontstaan met productieverliezen als gevolg.
  • De zonnepanelen. We lopen globaal alle panelen na op bijvoorbeeld glasschade en klemmontage. Bij glasschade functioneert het paneel nog wel, maar gaan de prestaties snel achteruit. Daarnaast is het, bij de toenemende mate van de stormen in Nederland, erg belangrijk dat het paneel goed vast zit.
  • De omvormers. Steekproefsgewijs controleren we het aanhaalmoment van de aansluitingen. Vanwege warmte en kou zetten deze aansluitingen in de omvormer uit. Hierdoor kan de aansluiting losser komen te zitten met interne schade aan de vormer als mogelijk gevolg.”

Er wordt bij de inspectie steeds vaker gekeken naar thermo grafische beelden. Waar let je op bij het beoordelen van die beelden?

“Ik let met name op zogeheten ‘micro cracks’. Door micro cracks gaat het rendement van een paneel achteruit doordat niet alle cellen meer werken. Daarnaast wordt een door micro cracks beschadigde cel dermate warm dat er interne schade kan ontstaan, met uitval van het paneel als gevolg.
Tegenwoordig gebruiken we thermografie voor het controleren van 4 onderdelen:

  1. De functionaliteit van panelen. Het rendement kan achteruit gaan als er hotspots ontstaan in de cellen van een paneel. Deze hotspots ontstaan bijvoorbeeld als er schaduw of vogelpoep op één of meerdere van de cellen van het paneel komt. Er kan interne schade ontstaan met uitval van het gehele paneel als gevolg. Komen we dit op locatie tegen? Dan vervangen we direct het betreffende paneel.
  2. De connectoren van de DC bekabeling. Met steekproeven controleren we of de connectoren niet te warm worden. Het gevolg van warme connectoren is een slechte connectie en dit kan gevaar met zich meebrengen.
  3. De aansluitingen van de omvormer. Via thermografie is duidelijk te zien welke verbindingen in een omvormer (te) warm zijn. Een warme verbinding duidt op een slechte overgangsweerstand van het ene naar het andere metaal. Deze aansluitingen moeten gecontroleerd worden en mogelijk opnieuw worden aangesloten.
  4. De warmteontwikkeling in de AC verdeler. Ook hiervoor geldt dat we bekijken of verbindingen (te) warm worden en aansluitingen gecontroleerd moeten worden.”

Wanneer is een systeem door de inspectie heen?

“Het belangrijkste is dat het systeem veilig werkt en voldoende rendement oplevert. Oftewel, de maximale hoeveelheid energie produceert die mogelijk is.
Als er iets niet in orde blijkt te zijn, dan proberen we het ter plekke op te lossen. Ligt er bijvoorbeeld een DC kabel langs een scherpe rand, dan plaatsen we een beveiliging zodat de kabel niet gaat scheuren of een isolatiefout krijgt. Is het niet direct op te lossen? Dan maken we gelijk vervolgafspraken om het op een later moment in orde te maken.”

Wordt er documentatie opgemaakt bij elk bezoek?

“Ja, de klant ontvangt na afloop een uitgebreid inspectierapport. In dit rapport is terug te zien dat elk onderdeel van de installatie zorgvuldig is nagelopen. Denk aan veiligheid van de zonnepanelen, aanwezigheid van oxidatie op de kabelgoten, de verbindingen van de omvormers en of de brutoproductiemeter naar verwachting oploopt. Daarnaast worden er meerdere afbeeldingen van het zonnestroomsysteem aan het rapport toegevoegd.
Binnen KiesZon zijn we continu op zoek naar manieren om de inspectie te verbeteren en uit te breiden. Om deze reden worden de inspectie en het rapport steeds vaker uitgebreid met meerdere metingen en thermo grafische beelden.”

Welke jaarlijkse inspectie staat je nog steeds bij? Waarom deze inspectie of inspectieformulier? En op welke KiesZon locatie was dit?

“Er is geen specifieke inspectie die mij bij staat. Ik vind het natuurlijk wel erg mooi om een systeem te inspecteren dat er indrukwekkend uitziet. Bijvoorbeeld de SnowWorld locaties in Zoetermeer en Landgraaf, waar je de panelen in een mooie helling de skipiste op ziet gaan. Ook mooi vind ik het zonnestroomsysteem dat KiesZon voor Michael Kors realiseerde in Venlo. Daar hangen acht grote, hoge wanden vol met per wand 20 omvormers van het type Huawei 36KTL.”

Contact