Terug naar nieuws

Intentieovereenkomst over zonneveld Eemnes

KiesZon, ontwikkelaar van zonnestroominstallaties uit ‘s-Hertogenbosch, en grondeigenaar P. Seldenrijk uit Eemnes hebben een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een zonneveld aan de Wakkerendijk en Eikenlaan in Eemnes. Zij hebben de ambitie om hier een zonnestroominstallatie van ruim 13.000 zonnepanelen te bouwen. Beide partijen onderzoeken in de komende weken hoe het zonneveld er precies uit komt te zien en welke vergunningen hiervoor nodig zijn.

De gemeente Eemnes heeft de klimaatambitie om in 2020 de CO2-uitstoot met 25% te hebben verminderd ten opzichte van 2009. Een deel van deze ambitie kan gerealiseerd worden met opwekking van zonne-energie op land. De gemeente heeft besloten het bestemmingsplan te wijzigen, zodat het voor marktpartijen mogelijk wordt in de driehoek van Wakkerendijk-Eikenlaan-Rijksweg A1 een zonneveld te ontwikkelen. Met dit zonneveld wordt 15% van de klimaatambitie behaald en worden ruim 900 huishoudens voorzien van stroom.

Gebiedscoöperatie O-gen heeft in opdracht van de gemeente Eemnes onderzocht of het vormen van een samenwerking tussen marktpartijen mogelijk was. Dat is gelukt. KiesZon is een ervaren ontwikkelaar van grote zonnestroominstallaties. In grondeigenaar Seldenrijk hebben zij een partner voor het toekomstige zonneveld gevonden. Frank Heijckmann, algemeen directeur van KiesZon: “Een mooie samenwerking tussen de gemeente, grondeigenaar en zonnestroomontwikkelaar. En dat op een unieke plaats, namelijk midden in Nederland op een zichtlocatie vanaf de snelweg. Zo kan iedereen zien dat de verduurzaming van ons land serieuze vormen begint aan te nemen. We zijn er trots op dat we onze bijdrage kunnen leveren aan dit mooie project in Eemnes.”

De gemeente heeft recent het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en verwacht dit in augustus vast te stellen. KiesZon zal daarna voor dit project een subsidie in het kader van opwekking van duurzame energie (SDE) gaan aanvragen. Naar verwachting kan de eerste stroom uit dit veld begin 2018 worden opgewekt.

Contact