Terug naar nieuws

Indrukwekkend mijlpaalproject: Michael Kors

In april 2018, alweer ruim 2 jaar geleden, startte KiesZon met de realisatie van het toenmalig grootste single roof zonnestroomproject van Nederland. Het zonnedak op het distributiecentrum van Michael Kors in Venlo werd half juli dat jaar afgerond. Hoeveel panelen het zonnedak telde? Maar liefst 28.386 stuks op een oppervlakte van ruim 80.000 vierkante meter aan ongebruikt dak.

Totstandkoming

Helemaal aan het begin van het traject, nadat initiatiefnemer en eigenaar/gebruiker van het pand Michael Kors had besloten van haar dak een duurzame energiecentrale te maken, ontwikkelde Etriplus het plan dat de basis legde voor het mega zonnedak. Etriplus sloot vervolgens voor de realisatie een samenwerkingsovereenkomst met KiesZon. Voor KiesZon was dat op dat moment het allergrootste project dat ooit was aangenomen en vanzelfsprekend werd alles op alles gezet om de verdere ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van het project vlekkeloos te laten verlopen.

Het zonnestroomproject kwam mede tot stand met ondersteuning van de Provincie Limburg. De Provincie heeft financieel bijgedragen aan de meerkosten van de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet, waardoor het zonnestroomproject mogelijk is geworden. Zo sloot de totstandkoming naadloos aan bij de ambitie van de Provincie Limburg om hoogwaardige technologie en duurzame energie hand in hand te laten gaan.

Indrukwekkende cijfers

Na aansluiting aan het net begonnen de ruim 28.000 zonnepanelen direct energie te produceren, in totaal ruim 7.000.000 kWh. Voor uw beeldvorming, dat is voldoende groene energie om ruim 2.000 gemiddelde Nederlandse huishoudens een jaar lang van stroom te kunnen voorzien. Circa de helft van de opgewekte energie wordt door Michael Kors zelf afgenomen. De resterende groene stroom wordt via het net geleverd aan klanten en bedrijven die zijn aangesloten bij duurzame energieleverancier, en moedermaatschappij van KiesZon, Greenchoice.

Een kijkje nemen op het dak of in het distributiecentrum waar ruim 160 omvormers de zonnestroom omzetten in bruikbare huis, tuin en keukenstroom? Bekijk dan het reusachtige zonnedak via een 360 graden virtual reality beleving.

Open VR beleving

Contact