Terug naar nieuws

Zonne-energiecentrale

In 6 stappen naar een succesvolle inbedrijfstelling

Het grote moment is daar. Het zonnestroomsysteem is volledig gerealiseerd en klaar om zonne-energie op te wekken. De laatste stap is de inbedrijfstelling. Dit is niet ‘zomaar’ een knop omzetten, maar is een belangrijk en zorgvuldig proces dat ervoor zorgt dat het zonnestroomsysteem op verantwoorde manier z’n werk gaat doen. We vertellen u graag meer over de stappen die onze Solar Field Engineers doorlopen bij een inbedrijfstelling.

Samen toewerken naar een inbedrijfstelling

Bij KiesZon werken we met meerdere collega’s uit verschillende teams een langere periode aan zonnestroomprojecten. De grote projecten kunnen wel een jaar duren vanaf het moment van ontwikkeling tot aan de inbedrijfstelling. Als het moment is aangebroken dat de zonnepanelen energie gaan opwekken, dan is dat een moment waar we trots op zijn.

We hebben een Field Service Team met engineers die beschikken over de meest actuele kennis en kunde om een zonnestroomsysteem in bedrijf te stellen. De engineers zijn specialisten met de juiste elektrotechnische opleiding en ervaring, en zijn voor deze functie aangewezen als Vakbekwaam Persoon.

De stappen van een inbedrijfstelling

  • Voorbereiding vooraf: Voordat we naar de locatie gaan voor de daadwerkelijke inbedrijfstelling bereiden we ons goed voor. We bestuderen de engineering van het zonnestroomsysteem. Denk hierbij aan het aantal en type panelen, de wijze waarop de panelen op het land of dak geplaatst worden, het merk en type omvormer met de bijbehorende instellingen en de engineering van de datacommunicatie. Zo zijn we op de hoogte van alle ins and outs van het systeem en weten we of er zaken zijn om extra op te letten. Ook wordt het project in ons monitoringsportaal SynaptiQ aangemaakt en ingeregeld.
  • Start op locatie: We worden meestal ontvangen door de uitvoerder. Vervolgens starten we met een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA), dit is een korte risicoanalyse voordat aan een klus wordt begonnen of een gebied wordt betreden. Ook wordt een globale inspectie op kwaliteit en veiligheid uitgevoerd. Indien nodig wordt een veilige werkomgeving gecreëerd bij de omvormers, de Zon Verdeel Kast , de Hoofd Verdeel Kast en de trafo.
  • Uitvoerige systeemcontrole: Om zeker te weten dat het inschakelen van het zonnestroomsysteem verantwoord is, is een uitvoerige systeemcontrole nodig. Hier komt onder andere bij kijken; controleren van het as-builtdocumentatie (de revisietekening van de oplevering), controleren van meetrapporten, steekproefsgewijs nalopen van aansluitingen en controleren of de schakelaars op de juiste stand staan.
  • Stap voor stap aan: Met aanvullende controles lopen we langs alle onderdelen van het zonnestroomsysteem, van de trafo tot en met de omvormers. Zo kunnen we elk onderdeel van het zonnestroomsysteem succesvol in bedrijf stellen. Hierna gaat de spreekwoordelijke knop om en begint het systeem energie op te wekken en aan het net te leveren.
  • Puntje op de i: Na de inbedrijfstelling van het zonnestroomsysteem is het nodig om de communicatiekast in bedrijf te stellen. Voordat we dit doen, wordt de 4G-ontvangst gecontroleerd en indien nodig versterkt, worden dataloggers en omvormers ingesteld en wordt ingeregeld dat de data bij de servers van het omvormerportaal en ons monitoringsportaal SynaptiQ terecht komen.
  • Nacontrole: Er wordt gelijk gecontroleerd of de data van het zonnestroomsysteem binnenkomt zoals verwacht. Daarbij volgt een eerste controle of de stroomproductie voldoet aan de verwachtingen. . Na 2 weken maken we een eerste productierapport op, waarbij aan de hand van verschillende parameters de kwaliteit van het systeem verder wordt bepaald. Hiervan wordt een Provisional Acceptante (PA) testrapport opgesteld.

Als we tijdens een inbedrijfstelling of de PA testperiode nog ergens tegenaan lopen, dan nemen we gelijk actie en schakelen we, afhankelijk van de geconstateerde onvolkomenheden, gelijk met de juiste partners. KiesZon staat bekend om de kwaliteit van de opgeleverde installaties waardoor een inbedrijfstelling in de meeste gevallen soepel en zonder verrassingen uitgevoerd wordt.

Wil je meer informatie ontvangen over hoe een inbedrijfstelling in zijn werk gaat of wil je op de hoogte gehouden worden van technische informatie en kennis in en rondom PV? Neem een kijkje op de kennisbank en schrijf je in voor de Solar Update!

 

Contact