Terug naar nieuws
21 maart 2018

Grootste single roof zonnestroomproject NL!

Begin april start de realisatie van het grootste single roof zonnestroomproject van Nederland. Ruim 28.000 zonnepanelen zullen geplaatst worden op het dak van een distributiecentrum in Venlo. Etriplus ontwikkelde het plan en legde daarmee de basis voor het mega zonnedak. Etriplus sloot voor de totstandkoming een samenwerkingsovereenkomst met KiesZon. KiesZon, dochter van Etriplus aandeelhouder Greenchoice, neemt de verdere ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van het project voor haar rekening.

Het dak van het distributiecentrum in Venlo heeft een oppervlakte van meer dan 80.000 vierkante meter en zal na oplevering nagenoeg volledig bedekt zijn met zonnepanelen. De 28.000 panelen leveren circa 7.000 MWh aan duurzame energie per jaar op. Dat is, ter vergelijking, voldoende groene energie om ruim 2.000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Circa de helft van de opgewekte energie wordt door de gebruiker van het distributiecentrum zelf afgenomen. De resterende groene stroom kan aangeboden worden aan bedrijven en bewoners in de regio.

Raymond Roeffel, projectdirecteur Etriplus: ‘’Steeds meer bedrijven strijken neer in de regio. Als energieontwikkelbedrijf ondersteunen we hen in hun energievraagstukken. Door goed naar de behoeftes en mogelijkheden van de eigenaren te luisteren, kan een passend concept worden ontwikkeld. Het realiseren van zo’n mega zonnestroomproject is dan ook een mijlpaal. Tegelijkertijd geeft dit aan hoe Etriplus met ondernemers naar de energievraagstukken kijkt. Het blijft altijd een maatwerkoplossing.”

Ook Ruud van Heugten, directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, spreekt van een mijlpaal: “Greenport Venlo heeft de ambitie in het gebied zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. De grote daken van de distributiecentra lenen zich bijzonder goed voor zonnepanelen. Dit is een signaal dat de omgeving afgeeft. We beschouwen dit dan ook als een belangrijke stap in de duurzame ontwikkeling van Greenport Venlo.”

Directeur van KiesZon, Gideon Overwater: “Wij zijn erg blij met de samenwerking met Etriplus. Door hun lokale betrokkenheid met ondernemers kunnen we samen maatwerkoplossingen bedenken en realiseren. Het is onze missie waarde te kunnen en mogen toevoegen aan onze klanten die zelf zonnestroom wensen op te wekken. Grote daken zijn er in Nederland volop, maar het op een dusdanige wijze realiseren van een zonnestroomproject, dat de klant geheel ontzorgd wordt en tegelijkertijd de voordelen van zonnestroom ondervindt, is onze uitdaging.” Naar verwachting sluiten Etriplus en KiesZon nog dit jaar het zonnestroomproject aan op het net. In de regio Greenport mocht KiesZon ook de zonnestroomprojecten van Freshpark en VS Rubber ontwikkelen.

Het zonnestroomproject wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van de Provincie Limburg. De Provincie heeft financieel bijgedragen aan de meerkosten van de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet, waardoor het zonnestroomproject mogelijk is geworden. Daan Prevoo is gedeputeerde voor Energie en Duurzaamheid: “Ons klimaat verandert sneller dan me lief is. We zullen samen écht de schouders moeten zetten onder nieuwe, duurzame energiebronnen. Dat een dergelijke organisatie deze investering in vertrouwen aandurft, vind ik getuigen van een feilloos gevoel van deze urgentie en omgevingsbewustzijn. Het kan niet anders dan dat dit voorbeeld, het grootste Nederlandse zonnedak, in de volle breedte navolging gaat vinden. De provincie Limburg denkt en doet graag mee in deze duurzame én economische transitie.”

Gedeputeerde Twan Beurskens, Economie en kennisinfrastructuur: “De verduurzaming van energie past in de technologische ontwikkelingen van deze tijd. Dat op het dak van dit distributiecentrum liefst 28.000 zonnepanelen worden geplaatst is prachtig.  Het sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie Limburg om hoogwaardige technologie en duurzame energie hand in hand te laten gaan.”