Terug naar nieuws
1 december 2016

Extra budget SDE+ hernieuwbare energie

Groeiend enthousiasme

Het kabinet stelt voor het voor- en najaar van 2017 tweemaal 6 miljard euro beschikbaar voor de stimulering van hernieuwbare energieprojecten via de regeling SDE+. Hiermee zet het kabinet zijn streven voort ter vermindering van de uitstoot van CO2. Het energieakkoord moet leiden tot de realisatie van een CO2-arme energievoorziening in 2050.  In dit akkoord is door de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties vastgelegd dat in 2020 14% hernieuwbare energie gerealiseerd moet worden en in 2023 is dit vastgelegd op 16%. De SDE+ regeling draagt in dermate bij aan het behalen van deze doelstelling.

Kostenreductie

De SDE+ regeling is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. Aanvragers worden door de regeling gestimuleerd om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij er concurrentie is tussen de verschillende technologieën. Deze concurrentie heeft tot doel dat projecten die voor een lager subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben de subsidie te ontvangen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit. De SDE+ staat ook in 2017 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon, geothermie en water. Sinds de start van de SDE+ regeling laten zon- en windenergie de grootste kostendaling zien.

Heeft u vragen over de SDE+ regeling? Of benieuwd hoe KiesZon u kan helpen in het proces, neem dan vrijblijvend contact met ons op.