Terug naar nieuws
18 mei 2020

Eén zonnepaneel afstand

Door het coronavirus ziet het dagelijkse leven er een stuk anders uit. Videobellen, tussendoor op de kinderen letten en vanuit het bed zo achter de laptop kunnen kruipen. Gelukkig kunnen we de zonnepanelen nog steeds, veilig en volgens de richtlijnen, installeren.

Onze installateurs en onderaannemers gaan nog steeds dagelijks op pad om zonnepanelen te plaatsen. We volgen hierbij het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, opgesteld door de overheid, Bouwend Nederland en Techniek Nederland. En doordat een zonnepaneel iets groter is dan 1,5 meter, is voldoende afstand van elkaar houden geen probleem. Heeft de klant er toch geen fijn gevoel bij? Dan voeren we de werkzaamheden op een later moment uit.

Directeur Erik Snijders aan het woord: ‘De zonne-energiesector gaat door het coronavirus zeker een tik oplopen, maar die valt in het niet bij de tik die bijvoorbeeld de horeca oploopt. En bij alles staat de gezondheid van medewerkers, partners en klanten nu voorop.’

Komt de oplevering van mijn zonneproject in gevaar?
Bij de meeste zonneprojecten lopen de werkzaamheden gewoon door. Er zijn een aantal factoren die hier invloed op kunnen hebben. Wij werken volgens het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Worden er wijzigingen in het protocol doorgevoerd? Dan kan dit de werkzaamheden beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de capaciteit van onze installateurs, want de gezondheid van onze medewerkers, en uiteraard van de klant, gaat voor. Er zijn ook nog een aantal factoren waarop wij geen invloed hebben, zoals de netbeheerder die de installatie moet aansluiten op het elektriciteitsnet. Tot slot moet u er zelf natuurlijk akkoord mee zijn dat de werkzaamheden bij uw bedrijf doorlopen.

Zijn er nog wel genoeg zonnepanelen voor mijn project?
Doordat wij ons begin dit jaar goed gepositioneerd hebben voor de inkoop, ondervinden wij geen hinder van de schaarste van de panelen. Dit heeft dan ook geen effect op de projecten. Ook voor de projecten die al gepland staan, hebben wij voldoende voorraad.

Kan de geplande onderhoudsafspraak doorgaan?
Ja, deze afspraak gaat door. Voor onderhoudsafspraken geldt ook dat wij volgens het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ werken. Indien gewenst maken wij een nieuwe afspraak en voeren wij de werkzaamheden op een later moment uit.

Heeft de coronacrisis gevolgen voor de subsidieaanvraag van mijn zonneproject?
Maakt u zich geen zorgen. De projecten uit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), die in 2020 opgeleverd moeten worden, krijgen 1 jaar uitstel. Het realiseren van een project kan beïnvloed worden door het coronavirus, door gebrek aan arbeidskracht en niet kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet, en dit valt buiten de invloedssfeer van de initiatiefnemers. Let op; een belangrijke voorwaarde is dat het project wel, naar verwachting, binnen dat extra jaar wordt opgeleverd.

Heeft u de SDE+ op eigen naam staan? Dan kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om een jaar uitstel vragen. Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.