Terug naar nieuws
10 mei 2017

KiesZon op Deltalinqs zonnemarkt

Dinsdag 9 mei werd door Deltalinqs in de haven van Rotterdam een zonnemarkt georganiseerd waar geïnteresseerde bedrijven terecht konden om in contact te komen met toonaangevende partijen uit de zonnestroommarkt. De aanwezige partijen, waaronder KiesZon, deelden hun kennis over de technische, financiële en organisatorische aspecten van het realiseren van een zonnestroomproject.

De zonnestroommarkt begon met een inloopperiode waarna het tijd was voor korte toespraken door Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum, en een vertegenwoordiger van RVO Nederland. Die vertelde over subsidiemogelijkheden en ging dieper in op de SDE+ regeling.

Na de inleidende toespraken kwamen de marktpartijen aan het woord om aan te geven welke werkwijze zij hanteren en wat hun onderscheidend vermogen is.

Frank Heijckmann deed als algemeen directeur het woord namens KiesZon en benadrukte voornamelijk de unieke kanten van het concept van KiesZon. De volledig verticale integratie, waarmee wordt gedoeld op het in eigen huis hebben van alle noodzakelijke kennis op het gebied van engineering, financiering, realisatie, onderhoud, monitoring en service. KiesZon kan dit waarmaken doordat het beschikt over eigen engineers, eigen servicemonteurs en eigen opzichters. Naast verticale integratie werden de aanwezigen door Heijckmann gewezen op de ZonneScan van KiesZon. Deze scan, die kosteloos is, wordt voorafgaand aan elk project uitgevoerd door de engineers en technici van KiesZon. Het doel van de scan is het berekenen van het (bijna exacte) rendement van een zonnestroomproject voor de aanvrager. Met behulp van professionele software en hoge kwaliteit luchtfoto’s wordt eerst bepaald of een zonnestroomproject rendabel is en wat de concrete mogelijkheden zijn. De ZonneScan wijst dit uit en informeert de aanvrager hierover, vrijblijvend.

Na de presentaties werd de zonnemarkt afgesloten met een netwerkborrel waar meer informatie en gegevens werden uitgewisseld. KiesZon is blij met het initiatief van Deltalinqs en moedigt het organiseren van dergelijke bijeenkomsten aan. Frank Heijckmann gaf aan ‘We lopen achter in Nederland, als we kijken naar bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, dan zien we dat van al die (grote) daken er slechts enkele voorzien zijn van zonnepanelen, terwijl het concept eenvoudig is en investering niet nodig, we willen overigens ook benadrukken dat het van belang is de markt in beweging komt, dit staat los van de belangen van KiesZon. Er zijn voldoende daken om voor alle partijen in de markt werk te zorgen, maar het moet wel in gang komen.’

Volgende week staat KiesZon op The Solar Future in Baarn waar het wederom op zal roepen tot meer actie en aandacht voor de noodzaak van duurzame zonnestroom.